Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 

SRPS EN ISO 22005:2009

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 13
Datum: 30.11.2009
Službeni glasnik: 103/9
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN ISO 22005:2007   CEN/SS C01
Cena: 2310 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Sledljivost u lancu hrane za životinje i hrane - Opšti principi i osnovni zahtevi za sistem projektovanja i primene

Naslov na engleskom jeziku

Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation (ISO 22005:2007)

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se principi i osnovni zahtevi za projektovanje i implementaciju sistema sledljivosti u proizvodnji hrane za životinje i u proizvodnji hrane. Može da se primeni na svaku organizaciju koja učestvuje u bilo kom koraku u lancu hrane za životinje i u lancu hrane. Sledljivost je tehnički alat koji organizaciji pomaže da potvrdi definisane ciljeve i kada je potrebno da odredi poreklo, ili lokaciju proizvoda ili njegovih komponenata.

Apstrakt na engleskom jeziku

ISO 22005:2007 gives the principles and specifies the basic requirements for the design and implementation of a feed and food traceability system. It can be applied by an organization operating at any step in the feed and food chain. It is intended to be flexible enough to allow feed organizations and food organizations to achieve identified objectives. The traceability system is a technical tool to assist an organization to conform with its defined objectives, and is applicable when necessary to determine the history or location of a product or its relevant components.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

poljoprivredni proizvodi;hrana za životinje;primene;provere;odnosi korisnik-dobavljač; zadovoljenje korisnika;termin i definicija;termini i definicije;dokumentacija;ispitivanje (obezbeđenje kvaliteta);kontrola hrane;higijena hrane;prehrambena industrija; prehrambeni proizvodi;hrana;higijena;identifikacija;primena;informacija;obeležavanje; praćenje;organizacija;principi;upravljanje procesima;industrijska odredba;kvalitet; obezbeđenje kvaliteta;sistem obezbeđenja kvaliteta;upravljanje kvalitetom;menaždment kvali