Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS EN 169:2008

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 20
Datum: 21.01.2008
Službeni glasnik: 15/08
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa:
EN 169:2002   CEN/TC 85
Cena: 2867 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Lična zaštita očiju - Filtri za zavarivanje i srodne tehnike - Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba

Naslov na engleskom jeziku

Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance requirements and recommended use

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom utvrđuju se brojevi na skali i zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije za filtre namenjene za zaštitu rukovalaca koji vrše zavarivanje, tvrdo lemljenje, sečenje elektrolučnim gorionikom u standardnim uslovima i sečenje mlazom plazme. Obuhvata takođe i zahteve u pogledu filtara za zavarivanje sa dvostrukim brojevima na skali.

Apstrakt na engleskom jeziku

This European standard specifies the scale numbers and transmittance requirements for filters intended to protect operators performing work involving welding, braze-welding, arc gouging and plasma jet cutting. The other applicable requirements for these types of filters are given in EN 166:1995. Guidance on the selection and use of these filters are given in Annex A. The specifications for welding filters with switchable luminous transmittance and welding filters with dual luminous transmittance are given in EN 379:1994.

Komisija za standarde


ICSDirektiveNacionalni propisNational action

SRPS EN 169:2008 zamenjuje SRPS Z.B1.030:1963 - 21.01.2008


Deskriptori

lična zaštita očiju;obeležavanje;bezbednost na radu;nivo zaštite;zaštita od zračenja;zavarivanje