Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

SRPS B.A3.002:2006

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 4
Datum: 18.03.2006
Datum povlačenja: 20.12.2012
Službeni glasnik: 16/06
Broj rešenja:
Izdanje: 3 ED
Cena: 1284 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava

Naslov na engleskom jeziku

Mine designations and symbols - Flag of mines

Apstrakt na srpskom jeziku

Standardom se utvrđuju oblik, mere i boje zastave koja se koristi u rudnicima i drugim preduzećima, naučnim i stručnim institucijama i organizacijama koje se bave istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS B.A3.002:2006 zamenjuje SRPS B.A3.002:1996 - 18.03.2006


Beleške

Standard preispitan i doneta odluka o povlačenju.


Deskriptori

rudnik;oznake;simboli;zastava;oblik;mere


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava