Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

SRPS B.A3.012:2006

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 5
Datum: 18.03.2006
Datum povlačenja: 20.12.2012
Službeni glasnik: 16/06
Broj rešenja:
Izdanje: 2 ED
Cena: 1434 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami

Naslov na engleskom jeziku

Mine designations and symbols - Denoting of mine survey points

Apstrakt na srpskom jeziku

Standard propisuje znakove za obeležavanje tačaka pri rudarskim geodetskim merenjima u jamama rudnika sa podzemnom eksploatacijom.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS B.A3.012:2006 zamenjuje SRPS B.A3.012:1967 - 18.03.2006


Beleške

Standard preispitan i doneta odluka o povlačenju.


Deskriptori

rudnik;oznaka;simbol;tačke merenja


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
01.01.2006  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami