Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 

SRPS B.A3.011:2006

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 5
Datum: 18.03.2006
Datum povlačenja: 20.12.2012
Službeni glasnik: 16/06
Broj rešenja:
Izdanje: 2 ED
Cena: 1434 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja

Naslov na engleskom jeziku

Mine designations and symbols - Survey points and lines

Apstrakt na srpskom jeziku

Standardom se propisuju oznake i linije rudarskih merenja na površini i u jami a služe za označavanje trigonometrijskih, poligonskih i visinskih tačaka i linija merenja u rudničkim površinskim i jamskim planovima i kartama.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS B.A3.011:2006 zamenjuje SRPS B.A3.011:1967 - 18.03.2006


Beleške

Standard preispitan i doneta odluka o povlačenju.


Deskriptori

rudnik;oznake;simboli;rudarska merenja;tačke;linije;planovi;karte


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
01.01.2006  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja