Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

SRPS B.A3.002:1996

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 3
Datum: 08.05.1996
Datum povlačenja: 01.01.2006
Službeni glasnik: 16/06
Broj rešenja:
Izdanje: 2 ED
Cena: 1284 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Rudarske oznake i simboli - Zastava

Naslov na engleskom jeziku

Mine designations and symbols - Flag of mines

Apstrakt na srpskom jeziku

Utvrđuje se boja, oblik i dimenzija zastave koja se koristi kao simbol u rudnicima sa podzemnom i površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina..

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS B.A3.002:2006 zamenjuje SRPS B.A3.002:1996 - 18.03.2006


Deskriptori

rudarska zastava;oznaka;simbol;oblik;boja;dimenzija


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava