Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

SRPS B.A3.016:1968

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 6
Datum: 01.09.1968
Datum povlačenja: 20.12.2012
Službeni glasnik: 41/67
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Cena: 1434 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Rudarske oznake i simboli - Opasne zone

Naslov na engleskom jeziku

Mine designations and symbols - Dangerous zones

Apstrakt na srpskom jeziku

Utvrđuju se oznake za opasne zone u rudarstvu koje se koriste za jednoobrazno označavanje u rudarskim kartama i planovima, koje se primenjuju u planu provetravanja jame, planu jame, otkopnom planu jame, hidrološkom planu površinskog otkopa u r od 1:5 pa do 2500.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propisNational action

Nema informacija.

Beleške

Standard preispitan i doneta odluka o povlačenju.


Deskriptori

rudarstvo;oznaka;simbol;zona;bezbednost