Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

SRPS B.A3.015:1968

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 2
Datum: 01.09.1968
Datum povlačenja: 20.12.2012
Službeni glasnik: 41/67
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Cena: 1133 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine

Naslov na engleskom jeziku

Mine designations and symbols - Exploratory boreholes

Apstrakt na srpskom jeziku

Utvrđuju se oznake za istražne bušotine u rudarstvu koje se koriste za jednoobrazno označavanje rudarskih istražnih bušotina u rudarskim kartama i planovima u r od 1:500 do 1:5000, situacioni plan rudnika sa površinskim otkopom, plan jame, hidrološki plan rudnika.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propisNational action

Nema informacija.

Beleške

Standard preispitan i doneta odluka o povlačenju.


Deskriptori

rudarstvo;oznaka;simbol;bušotina;ispitivanje;eksploatacija