Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

SRPS B.A3.014:1968

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 5
Datum: 01.09.1968
Datum povlačenja: 20.12.2012
Službeni glasnik: 41/67
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Cena: 1434 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje

Naslov na engleskom jeziku

Mine designations and symbols - Working and filling

Apstrakt na srpskom jeziku

Utvrđuju se oznake za mesta gde se vrši otkopavanje ležišta korisne supstance i zapunjavanje otkopanih prostora. ove oznake služe za jadnoobrazno označavanje na rudarskim kartama i planovima otkopavanja, zapunjavanja otkopanih prostora i granica otkopavanja.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propisNational action

Nema informacija.

Beleške

Standard preispitan i doneta odluka o povlačenju.


Deskriptori

rudarstvo;oznaka;simbol;otkopavanje;popunjavanje//