Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

SRPS B.A0.008:1976

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 16
Datum: 01.02.1976
Datum povlačenja: 20.12.2012
Službeni glasnik: 59/75
Broj rešenja:
Izdanje: 1 ED
Cena: 2524 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport

Naslov na engleskom jeziku

Mining - Terms and definitions - List l - Underground transport

Apstrakt na srpskom jeziku

Utvrđuje se lista stručnih izraza sa definicjama iz oblasti jamskog transporta na srpskohrvatskom, hrvatskom, makedonskom i slovenačkom jeziku koji se koriste u izradi jugoslovenskih standarda, a svrstani su na srpskohrvatskom jeziku po abecedi dok je za ostale jezike dodat abecedni-azbučni registar.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Beleške

Standard preispitan i doneta odluka o povlačenju.


Deskriptori

terminologija;006;definicija;006