Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 

SRPS N.B4.910:1972

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 2
Datum: 01.10.1972
Datum povlačenja: 31.03.2011
Službeni glasnik: 66/88
Broj rešenja:
Izdanje: 2 ED
Cena: 1133 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Gromobrani - Drveni stub za vodove na zgradama sa mekim krovom

Naslov na engleskom jeziku

Lightning protection - Wooden post for conductors on thatched roofs

Apstrakt na srpskom jeziku

UTVRĐUJU SE OBLIK I MERE, MATERIJAL I IZRADA ZUA DRVENI STUB, KOJI SE UPOTREBLJAVA U GROMOBRANSKIM INSTALACIJAMA NA ZGRADAMA SA NISKIM KROVOM.//

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propisNational action

SRPS EN 50164-4:2011 zamenjuje SRPS N.B4.910:1972 - 31.03.2011


Deskriptori

elektrotehnika;gromobrani;drveni stub;gromobranske instalacije;zgrade;meki krov;oblik;mere;materijal//