Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 

SRPS N.B4.908:1994

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 3
Datum: 12.05.1994
Datum povlačenja: 31.03.2011
Službeni glasnik: 66/88
Broj rešenja:
Izdanje: 3 ED
Cena: 1284 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Stezaljke za oluk (slivnik)

Naslov na engleskom jeziku

Lightning protection - Steel installation elements coated with Zn - Terminal for spout (downspout)

Apstrakt na srpskom jeziku

UTVRĐUJU SE OBLIK, MERE, MATERIJAL I IZRADA STEZALJKE ZA OBLIK, ODNOSNO STEZALJKE ZA SLIVNIK, KOJI SU ELEMNTI GROMOBRANSKE INSTALCIJE IZRAĐENI OD POCINKOVANIH ČELIKA. STANDARDOM SE TAKOĐE ODREĐUJE NAČIN OZNACVANJA U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI I PORUDŽBINAMA I PRIMENA OVIH ELEMANATA INSTALACIJE.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propisNational action

SRPS EN 50164-4:2011 zamenjuje SRPS N.B4.908:1994 - 31.03.2011


Deskriptori

zaštita od atmosferskog pražnjenja;gromobrani;gromobranska instalcija;elementi instalacije od pocinkovanog čelika;stezaljka za oluk;stezaljka za slivnik