Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 

SRPS B.H0.001:1984

Status: Повучен
Jezik: Srpski
Br. strana: 1
Datum: 24.11.1984
Datum povlačenja: 20.12.2012
Službeni glasnik: 45/84
Broj rešenja:
Izdanje: 2 ED
Cena: 1133 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Ugalj - Opšta klasifikacija

Naslov na engleskom jeziku

Coal - General classification

Apstrakt na srpskom jeziku

Utvrđuje se opšta klasifikacija jugoslovenskog uglja prema vrstama. Na bazi parametara o ukupnoj vlazi, toplotnoj vrednosti uglja bez vlage i pepela, i o isparljivim materijalima bez vlage i pepela, ugljevi su podeljeni na lignit, mrko-lignitski, mrki, kameni i antracit.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS B.H0.001:2017 zamenjuje SRPS B.H0.001:1984 - 28.04.2017


Beleške

Standard preispitan i doneta odluka o povlačenju.


Deskriptori

ugalj;klasifikacija;opšta klasifikacija


Veza sa drugim standardima

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ugalj - opšti uslovi