Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 

SRPS B.H0.001:2017

Status: Објављен
Jezik: Srpski
Br. strana: 1
Datum: 28.04.2017
Službeni glasnik:
Broj rešenja: 1784/47-51-02/2017
Izdanje: 3 ED
Cena: 1133 RSD

Za čitanje onlajn

Odštampaj

Naslov na srpskom jeziku

Ugalj – Opšta klasifikacija domaćih ugljeva

Naslov na engleskom jeziku

Coal - General classification of domestic coals

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom se utvrđuje opšta klasifikacija domaćih ugljeva prema vrstama.

Apstrakt na engleskom jeziku

This standard specifies general classification of domestic coals by type.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

SRPS B.H0.001:2017 zamenjuje SRPS B.H0.001:1984 - 28.04.2017


Deskriptori

ugalj, opšta klasifikacija, opšta klasifikacija domaćih ugljeva