Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2636

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
19.12.2019  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Određivanje saponifikacionog broja
Srpski
Објављен 
22.09.2014  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Sirovo ulje od uljane repice sa niskim sadržajem eruka kiseline
Srpski
Објављен 
22.09.2014  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Sirovo ulje od soje — Odsluzeno
Srpski
Повучен 
01.01.2000  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Priprema uzorka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
01.01.1995  
30 str.
3700 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla. Uzimanje uzoraka.
Srpski
Повучен 
01.01.2003  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje zapreminske mase na vazduhu
Srpski
Повучен 
01.01.2002  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje indeksa refrakcije
Srpski
Повучен 
01.01.2000  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija
Srpski
Повучен 
01.01.2000  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje kiselinskog broja i kiselosti
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje jodnog broja
Srpski
Повучен 
01.01.2008  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje saponifikacionog broja
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje peroksidnog broja
Srpski
Повучен 
01.01.2007  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Priprema metilestara masnih kiselina
Srpski
Повучен 
01.01.2002  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja metilestara masnih kiselina gasno-tečnom hromatografijom
Srpski
Објављен 
23.04.1991  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Dokazivanje i identifikacija antioksidansa - Metoda tankoslojne hromatografije
Srpski
Повучен 
20.03.2013  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja galata - Metoda molekularne apsorpcione spektrometrije
Srpski
Објављен 
23.04.1991  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja butilhidroksianisola (BHA) i butilhidroksitoluena (BHT) - Metoda gasno-tečne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.01.2011  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Čelične cevi i spojni delovi za cevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje prevlake od epoksida i modifikovanog epoksida nanesene u tečnom stanju
Engleski
Повучен 
30.01.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina B1 i ukupnih aflatoksina B1, B2, G1 i G2 u žitima, koštičavom voću i njihovim proizvodima - Metoda tečne hromatografije visoke performanse sa postkolonskom derivatizacijom i prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni
Srpski
Објављен 
22.07.2004  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Sirćetna kiselina prehrambenog kvaliteta - Proizvod dobijen od sirovina koje nisu poljoprivrednog porekla - Definicije, zahtevi, označavanje

162 found, page 1 from 9 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7