Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2636

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
01.11.2019  
str.
0 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-34: Metode merenja i postupci ispitivanja - Uvrtanje vlakna
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za odvodne kanale — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u atmosferskoj i sanitarnoj kanalizaciji
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za gasne cevi — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u gasnim cevima sa visokim pritiskom
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za cevi za vodu za piće — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u cevima za vodu za piće
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Smernice za uspostavljanje trasa za široki propusni opseg "Široki propusni opseg, 25 Mbit/s i više, za sve"
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Uputstvo za popravku oštećenih instaliranih kablova sa optičkim vlaknima i mikrocevima
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Monomodni optički kablovi (instalacije položene u cevi/direktno ukopane)
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Kablovi za simpleksni i dupleksni prenos koji se koriste za savitljive kablove — Deo 1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju i najmanji zahtevi
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Simpleks i dupleks kablovi koji se koriste za savitljive kablove — Deo 2: Detaljna specifikacija i minimum zahteva za ojačani simpleks monomodni optički kabl od 3,0 mm koji se koristi za prespojne kablove/savitljive kablove kategorije U
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Postupak za procenu celovitosti kola optičkih vlakana pri ispitivanju otpornosti kabla na požar
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-1: Metode merenja i postupci ispitivanja - Opšte i smernice
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-1: Metode merenja i procedure ispitivanja – Opšti opis i smernice
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja - Geometrija vlakna
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja — Geometrija vlakna
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
3 str.
0 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja – Geometrija vlakna – Ispravka
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-21: Metode merenja i postupci ispitivanja - Geometrija zaštite vlakna
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-22: Metode merenja i postupci ispitivanja - Merenje dužine
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-30: Metode merenja i postupci ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti vlakna
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-30: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanje izdržljivosti vlakna
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-31: Metode merenja i postupci ispitivanja - Zatezna čvrstoća

153 found, page 1 from 8 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7