Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Deo 8: Popravka i zamena oštećenih ukopanih kablova
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 1: Specifikacija vrste - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 1: Specifikacija vrste — Izmena 2
Engleski
Објављен 
29.11.2019  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 10-1: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Spoljašnji priključni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
29.11.2019  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 10-2: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Spoljašnji priključni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
29.11.2019  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 11-1: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Distributivni i međumesni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
29.11.2019  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 11-2: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Distributivni i međumesni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 2 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Distributivni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Distributivni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Distribucioni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz — Izmena 2

180 found, page 1 from 9 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7