Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2644

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
Повучен 
01.01.1991  
18 str.
2674 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Engleski
Повучен 
31.01.2018  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom — Referentni okvir koji se odnosi na integrisani sistem upravljanja cevovodima
Engleski
Повучен 
31.01.2018  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom - Uputstvo za bezbedno upravljanje sistemima za transport prirodnog gasa cevovodima
Engleski
Повучен 
31.01.2014  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstvo za korišćenje EN ISO 9001:2000
Engleski
Повучен 
31.10.2019  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom — Uputstva za sisteme upravljanja gasnom distributivnom mrežom
Engleski
Објављен 
29.02.2016  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Menadžment inovacijama — Deo 1: Sistem menadžmenta inovacijama
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi zasnovani na EN ISO 9001:2008
Srpski-Engleski
Повучен 
25.09.2017  
128 str.
6738 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi zasnovani na EN ISO 9001:2008
Engleski
Објављен 
25.09.2017  
83 str.
4920 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Primena EN ISO 9001:2015 u zdravstvenoj zaštiti
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatizovanih mernih sistema - Deo 2: Početno ocenjivane sistema menadžmenta proizvođača AMS a i postsertifikacijski nadzor proizvodnog procesa
Engleski
Објављен 
31.10.2019  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura – Sistemi menadžmenta bezbednošću za gasne mreže maksimalnog radnog pritiska do i uključujući 16 bar
Engleski
Повучен 
27.08.2012  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta energijom - Zahtevi sa uputstvom za upotrebu
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura — Sistem menadžmenta bezbednošću (SMS) infrastrukture za transport gasa i integrisani sistem menadžmenta cevovodima (PIMS) za transport gasa — Funkcionalni zahtevi
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obezbeđenje kvaliteta - EN za proizvode u vazduhoplovstvu - Odobrenje sistema kvliteta proizvođača
Srpski
Повучен 
 
24 str.
3316 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za sertifikaciona tela za sertifikaciju/registraciju sistema kvaliteta (ISO/IEC Uputstvo 62:1996)
Engleski
Повучен 
31.08.2018  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
Објављен 
31.08.2018  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
78 str.
4578 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi provere za vazduhoplovstvo , kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
31.08.2018  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru organizacija za vazduhoplovstvo, svemirske letove i odbranu
Engleski
Објављен 
31.08.2018  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru koji se odnose na vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije

180 found, page 1 from 9 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7