Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2632

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
30.10.2017  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje — Deo 4: Smernice za interoperabilnost elektronskih faktura na prenosnom nivou
Engleski
Објављен 
30.10.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje — Deo 5: Smernice za upotrebu ekstenzija za sektore ili države u skladu sa EN 16931-1, metodologija primene u realnom okruženju
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje – Deo 6: Rezultati ispitivanja primene EN 16931-1 sa osvrtom na praktičnu primenu kod krajnjih korisnika
Engleski
Објављен 
30.10.2017  
11 str.
0 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje — Deo 2: Lista sintaksi u skladu sa EN 16931-1 Pristup ovoj tehničkoj publikaciji sponzorisala je Evropska komisija.
Engleski
Објављен 
30.10.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje – Deo 3-1: Metodologija sintakse spajanja osnovnih elemenata elektronske fakture
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
240 str.
6631 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje – Deo 3-2: Sintaksa povezivanja za ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) fakturu i knjižno odobrenje
Engleski
Објављен 
31.10.2018  
5 str.
0 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje – Deo 3-2: Sintaksa povezivanja za ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) fakturu i knjižno odobrenje – Ispravka
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
166 str.
5947 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje – Deo 3-3: Sintaksa povezivanja za UN/CEFACT XML industrijsku fakturu D16B
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
221 str.
6631 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje – Deo 3-4: Sintaksa povezivanja za UN/EDIFACT fakturu D16B
Engleski
Објављен 
30.11.2017  
150 str.
0 RSD 
PDF
Elektronsko fakturisanje – Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture Pristup ovoj tehničkoj publikaciji sponzorisala je Evropska komisija.

10 found, page 1 from 1 Odštampaj rezultati pretrage        1