Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2644

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
 
15 str.
2097 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
Повучен 
 
36 str.
3422 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
Повучен 
 
70 str.
4278 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 2: Ispitne metode za određivanje gubitaka i efikasnosti rotacionih električnih mašina iz ispitivanja (isključujući mašine za vučna vozila)
Engleski
Повучен 
 
96 str.
4920 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine-Deo 4: Metode za određivanje veličina sinhronih mašina iz ispitivanja
Engleski
У припреми 
21.02.2017  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 201: Opšta ispitivanja — Merenje debljine izolacije
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 301: Električna ispitivanja — Merenje permitivnosti na 23 °C mešavine za ispunu
Engleski
Објављен 
23.12.2015  
126 str.
5604 RSD 
PDF
Građevinski okovi ― Električno kontrolisani sistemi izlaza za upotrebu na evakuacionim putevima ― Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Posebni zahtevi za bezbednost uređaja koji se priključuju na telekomunikacione mreže i/ili kablovski distributivni sistem
Engleski
Објављен 
20.05.2009  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-2: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
20.05.2009  
2 str.
944 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-2: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost - Izmena 1
Engleski
Објављен 
20.05.2009  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz - Deo 4-2: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost - Izmena 2
Engleski
Објављен 
20.05.2009  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz - Deo 4-7: Prenosivi niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost
Srpski
Повучен 
28.07.2015  
25 str.
3316 RSD 
PDF
Gorionici za elektrolučno zavarivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 3: Aktivni širokopojasni uređaji i oprema za mreže sa koaksijalnim kablovima
Srpski
Објављен 
30.11.2009  
44 str.
4322 RSD 
PDF
Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.01.2014  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije — Deo 1: Opšti zahtevi — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije - Deo 2-1: Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala predviđeni za montažu na zidove i plafone
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije — Deo 2-1: Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala predviđeni za montažu na zidove i plafone — Izmena 1
Engleski
Објављен 
24.03.2010  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Sistemi kablovskih polica i kablovskih kanala za električne instalacije - Deo 2-2: Posebni zahtevi za sisteme kablovskih polica i kablovskih kanala predviđene za montažu ispod poda, u ravni poda i na pod

1318 found, page 1 from 66 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7