COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

BRŽE! BOLjE! EFIKASNIJE!

PRODAJA STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA

 

Institut prodaje srpske standarde i srodna dokumenta prema Odluci o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije.

 

ISS je sklopio ugovore o prodaji standarda sa sledećim organizacijama za standardizaciju: ISO, IEC, ETSI, BSI, DIN, GOST, ASTM International. Cene standarda koje su objavile ove organizacije propisuju one same, dok vi dobijate predračun za naručene standarde u dinarskoj protivvrednosti cene stranog standarda.

 

 Ukoliko želite da kupite srpske ili strane standarde preko našeg sajta, neophodno je da se registrujete, a zatim naručite željene standarde. Od nas ćete dobiti predračun za naručene standarde. Nakon prijema potvrde da ste uplatili iznos sa predračuna, standardi će vam biti dostavljeni u željenom formatu. Srpski standardi, međunarodni standardi koje su objavile organizacije ISO i IEC, kao i standardi koje je objavila organizacija ETSI mogu se kupiti u papirnoj ili elektronskoj formi, dok se standardi koje su objavile organizacije ASTM International, BSI, DIN i GOST mogu kupiti isključivo u papirnoj formi.

 

PRAVO U PRODAVNICU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAĆANjE PLATNIM KARTICAMA PRILIKOM NABAVKE STANDARDA

Institut je uveo uslugu elektronske kupovine standarda uz mogućnost bezgotovinskog načina plaćanja platnim karticama. Navedena opcija se može koristiti kod onlajn naručivanja standarda, tako što se prilikom izbora metoda plaćanja, izabere opcija  plaćanje platnom karticom.

 

Cilj uvođenja ovog modela plaćanja je kupovina standarda bez odlaska u banku/poštu i bez čekanja u redu. Na taj način korisniku je omogućeno brže, lakše i jednostavnije preuzimanje standarda u elektronskoj verziji, odnosno postignuta je veća efikasnost u celokupnom postupku kupovine standarda.

 

 

ONLAJN PRISTUP SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA.

 

Ova usluga obuhvata pristup kompletnim tekstovima srpskih standarda i srodnih dokumenata u periodu od pet ili 30 kalendarskih dana, po izboru korisnika. Izabrani standardi i srodni dokumenti se mogu čitati isključivo na ekranu računara, a jedini uslov za korišćenje usluge je internet konekcija.

 

Korišćenjem ove opcije, korisniku je dostupno upoznavanje sa sadržajima standarda bez mogućnosti za čuvanje, štampu, kopiranje, korišćenje na mreži ili dalju prodaju standarda. Sva prava po osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US), zadržava Institut. Korisnik navedene usluge ne stiče pravo na posedovanje standarda, kao ni pravo da standard koristi u postupku sertifikacije, kao sertifikacioni dokument. Više detalja o navedenoj usluzi, možete pogledati na sledećem linku. 

 

KUPITE ZBIRKE STANDARDA!

 

ZAHTEV za ustupanje prava na umožavanje standarda i srodnih dokumenata/publikacija Instituta

 

SLOBODAN PRISTUP DOKUMENTIMA  O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU