COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

COVID-19

Pratimo svakodnevna saopštenja nadležnih organa i postupamo u skladu sa „Odlukom o postupanju i organizaciji rada u Institutu za standardizaciju Srbije za vreme vanrednog stanja, u cilju sprečavanja širenja COVID-19“, br. 1313/1-51-02/2020 od 17.03.2020. godine, koju je doneo direktor Instituta za standardizaciju Srbije.

 

Zaposleni Instituta

Zbog mera opreza usled širenja Covid-19, a u skladu navedenom odlukom,  zaposleni Instituta raspoređeni su na svoje poslove i rade ili od kuće ili u skladu sa određenim rasporedom u prostorijama Instituta. Na ovaj način poslujemo kao društveno odgovorna organizacija koja štiti zaposlene, saradnike i korisnike usluga Instituta, kao i članove njihovih porodica, a samim tim i zajednicu u celini.

 

Sednice komisija za standarde

Sve sednice komisija za standarde koje su predviđene u prostorijama Instituta do daljeg održavaće se ili dopisno, ili putem veb-sastanaka, ili će biti odložene do objavljivanja daljih mera predostrožnosti.

 

Seminari i obuke

Svi seminari i obuke u organizaciji Instituta odlažu se do daljeg, a svi polaznici koji su se prijavili za učešće na nekom od seminara ili na nekoj obuci biće obavešteni o načinu na koji ćemo naći rešenje za održavanje seminara ili obuka u narednom periodu (npr. besplatini onlajn seminari).

 

Učešće u radu međunarodnih ili evropskih tehničkih komiteta

Za sve srpske eksperte koji učestvuju u radu međunarodnih ili evropskih tehničkih komiteta, sastanci koje organizuju Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC), Evropski komitet za standardizaciju (CEN), Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC), biće održani virtuelno ili će se odložiti, o čemu ćemo vas redovno obaveštavati.

 

Za naše korisnike

Informacije o svim uslugama Instituta, kao što su informisanje o standardima, prodaja standarda, informacije o seminarima i obukama, pisarnici Instituta, možete dobiti na sledeće brojeve telefona: 

  • prodaja standarda: 011 3409 335, 064 6430 254;
  • Infocentar: 011 3409 310, 063 640 194;
  • poslovi standardizacije: 011 3409 303, 069 640 196;
  • služba marketinga: 011 3409 340, 064 6430 253;
  • pisarnica: 011 3409 336, 063 640 193;
  • pravni poslovi: 011 3409 301, 063 640 193.