Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 
Zbirka - Oprema i potrebna površina za dečja igrališta SRPS EN 1177:2019.

Zbirka - Oprema i potrebna površina za dečja igrališta SRPS EN 1177:2019.

SRPS EN 1176-1:2017, SRPS EN 1176-2:2017, SRPS EN 1176-3:2017, SRPS EN 1176-4:2019, SRPS EN 1176-5:2013, SRPS EN 1176-6:2019, SRPS EN 1176-7:2013, SRPS EN 1176-10:2013, SRPS EN 1176-11:2017, SRPS EN 1176-11:2017/Ispr. 1:2019 i SRPS EN 1177:2019. Sadržaj zbirke čine standardi serije EN 1176, čija je svrha da obezbede propisani nivo bezbednosti opreme za javna dečja igrališta, kao i standard SRPS EN 1177. Ovi standardi utvrđuju opšte i dodatne (za specifične delove opreme: ljuljaške, tobogane, vrteške itd.) zahteve za bezbednost, kao i metode ispitivanja za: opremu, potrebne površine za dečja igrališta i za određivanje površine dečjeg igrališta koja ublažava udar. Zbirka standarda je namenjena organizacijama koje se bave projektovanjem i izgradnjom dečjih igrališta i opreme za igrališta, inspekcijskim organima, asocijacijama potrošača, akreditovanim laboratorijama za ispitivanje, kontrolnim telima, distributerima i drugim zainteresovanim stranama Zbirka se može naručiti u prodavnici Instituta, po ceni od 4.362,00 dinara.

4,362.00 RSD    
Zbirka - Električne instalacije niskog napona (tematska zbirka srpskih standarda)

Zbirka - Električne instalacije niskog napona (tematska zbirka srpskih standarda)

Sadržaj: objavljeni srpski standardi na srpskom jeziku iz oblasti električnih instalacija: 
SRPS EN 61140:2017, SRPS HD 60364-4-41:2017, SRPS HD 60364-4-42:2012/A1:2015, SRPS HD 60364-4-46:2018, SRPS HD 60364-4-443:2017, SRPS HD 60364-5-53:2016, SRPS HD 60364-5-534:2017, SRPS HD 60364-5-537:2018, SRPS HD 60364-5-551:2012/A11:2018, SRPS HD 60364-5-557:2014/A11:2017, SRPS HD 60364-6:2017, SRPS HD 60364-7-708:2017, SRPS HD 60364-7-712:2017, SRPS HD 60364-7-722:2017, SRPS HD 60364-7-730:2016, SRPS HD 60364-7-753:2015, SRPS HD 60364-8-1:2016 i SRPS HD 60364-7-704:2018. 
Zbirka koja je pred vama sadrži osamnaest dokumenata sa oko pet stotina stranica teksta i predstavlja ispravku i dopunu elektronske zbirke koja je objavljena 2018. godine. Razlike u odnosu na prethodnu zbirku su sledeće: ažurirane su godine izdanja prema godini objavljivanja verzije na engleskom jeziku za standarde na srpskom jeziku SRPS HD 60364-4-41:2017, SRPS HD 60364-5-534:2017 i SRPS HD 60364-7-708:2017, a dodat je standard SRPS HD 60364-7-704:2018. 
Ova zbirka namenjena je širokom krugu potencijalnih korisnika koji uključuju: organizacije koje se bave projektovanjem (izborom i postavljanjem električne instalacije i opreme), izradom studija opravdanosti, energetskim i ekonomskim analizama, istraživačkim aktivnostima, mernim uređajima, tržištem električne energije, pripremnim radovima, montažom i eksploatacijom opreme; zatim regulatorne i državne institucije, institute i obrazovne ustanove, naučno-istraživačke institucije i javna preduzeća.

Zbirka se može naručiti u Prodavnici Instituta, po ceni od 5.625,00 dinara.
 

5,625.00 RSD    
Zbirka – Evrokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona (tematska zbirka standarda)

Zbirka – Evrokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona (tematska zbirka standarda)

Sadržaj: objavljeni srpski standard na srpskom jeziku SRPS EN 1994-1-1:2012 i neautorizovani prevodi evropskih standarda EN 1994-1-2:2005 i EN 1994-2:2005. U sastavu zbirke su i tri objavljena srpska standarda na engleskom jeziku kojima su preuzeti evropski standardi čiji su prevodi dati u zbirci. Po izuzetno povoljnim uslovima, objedinjeni na jednom mestu u tematsku zbirku, domaćim stručnjacima su ponuđeni standardi iz serije Evrokod 4. Zbirka se može naručiti u prodavnici Instituta, po ceni od 5.399,00 dinara.

5,339.00 RSD    
Zbirka – Evrokod 7: Geotehničko projektovanje (tematska zbirka standarda)

Zbirka – Evrokod 7: Geotehničko projektovanje (tematska zbirka standarda)

Sadržaj: objavljeni srpski standard na srpskom jeziku SRPS EN 1997-1:2017 i neautorizovani prevod evropskog standarda EN 1997-2:2007. U sastavu zbirke su i dva objavljena srpska standarda na engleskom jeziku kojima su preuzeti evropski standardi čiji su prevodi dati u zbirci. Po izuzetno povoljnim uslovima, objedinjeni na jednom mestu u tematsku zbirku, domaćim stručnjacima su ponuđeni standardi iz serije Evrokod 7. Zbirka se može naručiti u prodavnici Instituta, po ceni od 5.820,00 dinara.

5,820.00 RSD    
Zbirka – Evrokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija (tematska zbirka standarda)

Zbirka – Evrokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija (tematska zbirka standarda)

Sadržaj: objavljeni srpski standard na srpskom jeziku SRPS EN 1998-1:2015 i neautorizovani prevodi evropskih standarda EN 1998-2:2005, EN 1998-3:2005, EN 1998-4:2006, EN 1998-5:2004 i EN 1998-6:2005. U sastavu zbirke su i šest objavljenih srpskih standarda na engleskom jeziku kojima su preuzeti evropski standardi čiji su prevodi dati u zbirci. Po izuzetno povoljnim uslovima, objedinjeni na jednom mestu u tematsku zbirku, domaćim stručnjacima su ponuđeni standardi iz serije Evrokod 8. Zbirka se može naručiti u prodavnici Instituta, po ceni od 6.774,00 dinara.

6,774.00 RSD    
Zbirka – Evrokod 9: Projektovanje aluminijumskih konstrukcija (tematska zbirka standarda)

Zbirka – Evrokod 9: Projektovanje aluminijumskih konstrukcija (tematska zbirka standarda)

Sadržaj: neautorizovani prevodi evropskih standarda EN 1999-1-1:2007, EN 1999-1-2:2007, EN 1999-1-3:2007, EN 1999-1-4:2007, i EN 1999-1-5:2007. U sastavu zbirke su i pet objavljenih srpskih standarda na engleskom jeziku kojima su preuzeti evropski standardi čiji su prevodi dati u zbirci. Po izuzetno povoljnim uslovima, objedinjeni na jednom mestu u tematsku zbirku, domaćim stručnjacima su ponuđeni standardi iz serije Evrokod 7. Zbirka se može naručiti u prodavnici Instituta, po ceni od 6.261,00 dinara.

6,261.00 RSD    
Zbirka – Evrokod 2:Пројектовање бетонских конструкција

Zbirka – Evrokod 2:Пројектовање бетонских конструкција

Osnovni sadržaj zbirke čine objavljeni srpski standardi na srpskom jeziku SRPS EN 1992-1-1:2015 i SRPS EN 1992-3:2017 i neautorizovani prevodi evropskih standarda EN 1992-1-2:2004 i EN 1992-2:2005. U sastavu zbirke su i objavljeni srpski standardi na engleskom jeziku čiji su prevodi dati u zbirci, kao i najnoviji evropski standard iz 2018. godine koji je preuzet kao srpski standard na engleskom jeziku. Po izuzetno povoljnim uslovima, objedinjeni na jednom mestu u tematsku zbirku, domaćim stručnjacima su ponuđeni standardi iz serije Evrokod 2. Zbirka se može naručiti u prodavnici Instituta, po ceni od 5.819,50 dinara.

5,819.50 RSD    
Zbirka „Zaštita od atmosferskog pražnjenja (tematska zbirka srpskih standarda i srodnih dokumenata) – Knjiga 2”

Zbirka „Zaštita od atmosferskog pražnjenja (tematska zbirka srpskih standarda i srodnih dokumenata) – Knjiga 2”

Sadržaj: SRPS EN 62561-1:2017, Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 1: Zahtevi za komponente za povezivanje, SRPS EN IEC 62561-2:2018, Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 2: Zahtevi za provodnike i uzemljivače, SRPS EN 62561-3:2017, Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 3: Zahtevi za iskrišta (ISG), SRPS EN 62561-4:2018, Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 4: Zahtevi za držače provodnika, SRPS EN 62561-5:2018, Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 5: Zahtevi za kućišta za pregled uzemljivača i zaptivke za uzemljivač, SRPS EN IEC 62561-6:2018, Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 6: Zahtevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja (LSC), SRPS EN IEC 62561-7:2018, Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 7: Zahtevi za ispune za poboljšanje uzemljenja. Ova zbirka sadrži sedam srpskih standarda iz serije EN 62561, na srpskom jeziku. Standardi u ovoj zbirci se odnose na elemente instalacija za zaštitu od atmosferskog pražnjenja, sa zajedničkim naslovom Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC). Zbirka je namenjena projektantima i izvođačima radova, kao i osobama koje vrše proveravanje i ispitivanje instalacija i sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja.

3,819.00 RSD    
ISO 13485:2016, Медицинска средства  Савети ISO/TC 210

ISO 13485:2016, Медицинска средства Савети ISO/TC 210

Zbirka „Informacione tehnologije – Menadžment IT uslugama i menadžment zahtevima za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE)”

Sadržaj: SRPS ISO/IEC 20000-1:2014, Informacione tehnologije – Menadžment uslugama — Deo 1: Zahtevi za sistem menadžmenta uslugama, SRPS ISO/IEC TR 90006:2016, Informacione tehnologije – Smernice za primenu ISO 9001:2008 na menadžment IT uslugama i njegovu integraciju sa ISO/IEC 20000-1:2011 i SRPS ISO/IEC 25001:2015, Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Planiranje i menadžment.
Ova zbirka sadrži dva međunarodna standarda i jedan tehnički izveštaj iz oblasti menadžmenta uslugama u informacionim tehnologijama i menadžmenta zahtevima za kvalitet sistema i softvera, koje je Institut za standardizaciju Srbije preuzeo kao nacionalne standarde i srodni dokument na srpskom jeziku, čime će se znatno olakšati njihovo razumevanje i primena. 
Zbirka je namenjena organizacijama koje se bave pružanjem IT usluga i IT odeljenjima u okvirima drugih organizacija, organizacijama koje koriste IT usluge, organizacijama koje prate, mere, proveravaju i ocenjuju sisteme menadžmenta IT uslugama, kao i organizacijama i pojedincima koje se bave menadžmentom, inženjeringom, razvojem i vrednovanjem softvera i sistema.  

3,820.00 RSD    
Zbirka „Informacione tehnologije – Menadžment IT uslugama i menadžment zahtevima za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE)”

Zbirka „Informacione tehnologije – Menadžment IT uslugama i menadžment zahtevima za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE)”

Збирка „Информационе технологије – Менаџмент ИТ услугама и менаџмент захтевима за квалитет и вредновање система и софтвера (SQuaRE)”

Садржај: SRPS ISO/IEC 20000-1:2014, Информационе технологије – Менаџмент услугама — Део 1: Захтеви за систем менаџмента услугама, SRPS ISO/IEC TR 90006:2016, Информационе технологије – Смернице за примену ISO 9001:2008 на менаџмент ИТ услугама и његову интеграцију са ISO/IEC 20000-1:2011 и SRPS ISO/IEC 25001:2015, Системски и софтверски инжењеринг – Захтеви за квалитет и вредновање система и софтвера (SQuaRE) – Планирање и менаџмент.
Ова збирка садржи два међународна стандарда и један технички извештај из области менаџмента услугама у информационим технологијама и менаџмента захтевима за квалитет система и софтвера, које је Институт за стандардизацију Србије преузео као националне стандарде и сродни документ на српском језику, чиме ће се знатно олакшати њихово разумевање и примена. 
Збирка је намењена организацијама које се баве пружањем ИТ услуга и ИТ одељењима у оквирима других организација, организацијама које користе ИТ услуге, организацијама које прате, мере, проверавају и оцењују системе менаџмента ИТ услугама, као и организацијама и појединцима које се баве менаџментом, инжењерингом, развојем и вредновањем софтвера и система.  

3,233.00 RSD    

Zbirka – Evrokod 5 – Projektovanje drvenih konstrukcija

Sadržaj: srpski standardi na srpskom jeziku SRPS EN 1995-1-1:2012, SRPS EN 1995-1-1:2012/A2:2016, neautorizovani prevodi na srpski jezik evropskih standarda EN 1995-1-2:2004 i EN 1995-2:2004, kao i referentni standardi SRPS EN 1995-1-2:2012 i SRPS EN 1995-2:2012 na osnovu kojih su izrađeni neautorizovani prevodi. 
Po izuzetno povoljnim cenama, objedinjeni na jednom mestu u tematsku zbirku, domaćim stručnjacima su ponuđeni srpski standardi za opšta pravila i pravila za projektovanje drvenih konstrukcija za zgrade, opšta pravila za pojektovanje konstrukcija na dejstvo požara i projektovanje drvenih konstrukcija za mostove. 

Zbirka se može naručiti u prodavnici Instituta, po ceni od 3.637,00 dinara.

3,637.00 RSD    

Zbirka – Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija

Sadržaj: srpski standardi na srpskom jeziku SRPS EN 1996-1-1:2016, EN 1996-1-2:2005, neautorizovani prevodi na srpski jezik evropskih standarda EN 1996-2:2006, EN 1996-3:2006,  kao i referentni standardi SRPS EN 1996-1-2:2012, SRPS EN 1996-2:2012 i SRPS EN 1996-3:2012 na osnovu kojih su izrađeni neautorizovani prevodi.

Po izuzetno povoljnim cenama, objedinjeni na jednom mestu u tematsku zbirku, domaćim stručnjacima su ponuđeni srpski standardi za opšta pravila i projektovanje armiranih i nearmiranih zidanih konstrukcija za zgrade, opšta pravila za projektovanje zidanih konstrukcija na dejstvo požara, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija kao i pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije.

 

Zbirka se može naručiti u Prodavnici Instituta, po ceni od 3.871,00 dinara.

3,871.00 RSD    

Zbirka – Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije

Sadržaj zbirke standarda Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije čine objavljeni srpski standardi SRPS EN 1991-1-1:2012, Deo 1-1: Opšta dejstva – Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade, EN 1991-1-2:2002, Deo 1-2: Opšta dejstva – Dejstva na konstrukcije izložene požaru, SRPS EN 1991-1-3:2017, Deo 1-3: Opšta dejstva – Opterećenja snegom, SRPS EN 1991-1-4:2012, Deo 1-4: Opšta dejstva – Dejstva vetra, SRPS EN 1991-1-5:2012, Deo 1-5: Opšta dejstva – Toplotna dejstva, zatim neautorizovani prevodi evropskih standarda EN 1991-1-2:2002, Deo 1-2: Opšta dejstva – Dejstva na konstrukcije izložene požaru, EN 1991-1-6:2005, Deo 1-6: Opšta dejstva – Dejstva tokom izvođenja, EN 1991-1-7:2006, Deo 1-7: Opšta dejstva – Incidentna dejstva, EN 1991-2:2003, Deo 2: Saobraćajna opterećenja mostova, EN 1991-3:2006, Deo 3: Dejstva usled kranova i mašina i EN 1991-4:2006, Deo 4: Silosi i rezervoari. Takođe, u sastavu zbirke su i referentni srpski standardi na srpskom jeziku čiji prevodi su u sastavu zbirke.

Zbirka se može naručiti u Prodavnici Instituta, po ceni od 5.542,00 dinara.

5,542.00 RSD    
Zbirka – Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija osoba

Zbirka – Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija osoba

Sadržaj: SRPS ISO/IEC 17000:2007, SRPS ISO/IEC 17024:2012, SRPS ISO/IEC TS 17027:2015 i SRPS ISO/IEC Guide 60:2007 Opšta svrha sertifikacije osoba je da se prepozna i oceni kompetentnost pojedinca u izvršavanju odgovarajućeg zadatka ili posla. Sertifikacija osoba jedan je od načina obezbeđenja uslova da sertifikovana osoba ispunjava zahteve šeme sertifikacije. Poverenje u odgovarajuće šeme sertifikacije za osobe postiže se pomoću opšteprihvaćenog procesa ocenjivanja, nadzora koji slede i periodičnih ponovnih ocenjivanja kompetentnosti sertifikovanih osoba. Zbirka sadrži dva standarda, jednu tehničku specifikaciju i jedno uputstvo, pomoću kojih su kao identični dokumenti preuzeti odgovarajući međunarodni (ISO) dokumenti koji se koriste pri sertifikaciji osoba. Ti dokumenti sadrže zahteve za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba i obuhvataju razvoj i održavanje šeme sertifikacije osoba, kao i utvrđenu terminologiju u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i sertifikacije osoba. Ova zbirka je namenjena sertifikacionim telima koja sprovode sertifikaciju osoba, akreditacionim telima koja vrše akreditaciju sertifikacionih tela, kao i drugim organizacijama i pojedincima zainteresovanim za serifikaciju osoba. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 77% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 3.265,00 RSD.

3,265.00 RSD    
Zbirka – Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija proizvoda

Zbirka – Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija proizvoda

Sadržaj: SRPS ISO/IEC 17000:2007, SRPS ISO/IEC 17067:2014, SRPS ISO/IEC TR 17026:2016, SRPS ISO/IEC 17030:2005, SRPS ISO/IEC 17050-1:2005, SRPS ISO/IEC 17050-2:2005, SRPS ISO/IEC Guide 60:2007, SRPS ISO/IEC Guide 68:2006 i SRPS ISO/IEC Guide 27:2016 Kada se proizvodi projektuju, proizvode, distribuiraju, koriste i na kraju odlažu, oni mogu da budu od interesa za naručioca, krajnje korisnike i društvo u celini. Ovi interesi mogu da se odnose na uticaje na bezbednost, zdravlje ili životnu sredinu, trajnost, kompatibilnost, pogodnost za predviđenu upotrebu ili za iskazane uslove. Uopšteno govoreći, ovi interesi su uzeti u obzir specificiranjem zahtevanih karakteristika proizvoda u normativnom dokumentu, kao što je standard. Isporučilac proizvoda tada ima zadatak da dokaže da je proizvod usaglašen sa zahtevima normativnog dokumenta. U zavisnosti od zahteva krajnjeg korisnika, isporučilac može sam da oceni i deklariše usaglašenost svog proizvoda, ili krajnji korisnik ili zakonodavni organi mogu da zahtevaju da se usaglašenost oceni od strane kompetentne i nepristrasne treće strane. Zbirka sadrži pet standarda, jedan tehnički izveštaj i tri uputstva, pomoću kojih su kao identični dokumenti preuzeti odgovarajući međunarodni (ISO) dokumenti koji se koriste pri sertifikaciji proizvoda. Ti dokumenti sadrže zahteve za tela koja obavljaju sertifikaciju proizvoda/usluga/procesa i daju smernice za šeme sertifikacije proizvoda, zahteve za znak usaglašenosti i smernice za korektivne mere koje preduzima sertifikaciono telo u slučaju zloupotrebe znaka usaglašenosti, definišu terminologiju u oblasti ocenjivanja usaglašenosti, kao i način izrade i izgled deklaracije o usaglašenosti. Većina dokumenata u zbirci objavljena je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, jedan terminološki dokument objavljen je četvorojezično, na srpskom, engleskom, francuskom i ruskom jeziku, a jedan je objavljen na srpskom jeziku. Ova zbirka je namenjena svima koji su zainteresovani za sertifikaciju proizvoda, vlasnicima šeme za sertifikaciju, sertifikacionim telima za proizvode, proizvođačima sertifikovanih proizvoda, korisnicima sertifikovanih proizvoda i entitetima koji se oslanjaju na sertifikaciju. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 85% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 3.871,00 RSD

3,871.00 RSD    
Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom - osnovni standardi

Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom - osnovni standardi

Sadržaj: SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 i Korelacione matrice između ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 Zbirka sadrži tri najnovija, osnovna srpska standarda za sisteme menadžmenta kvalitetom identičnim sa odgovarajućim međunarodnim (ISO) standardima. Pošto se standard SRPS ISO 9004:2009 odnosi na prethodno izdanje standarda SRPS ISO 9001:2008, koje je 2015. godine revidirano i zamenjeno novim izdanjem SRPS ISO 9001:2015, ova zbirka sadrži i informativni dokument Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Korelacione matrice između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015. Svi dokumenti u zbirci objavljeni su dvojezično, na srpskom i na engleskom jeziku. Zbirka je namenjena svim organizacijama zainteresovanim za sisteme menadžmenta kvalitetom, bez obzira na njihovu pravnu formu, delatnost i veličinu, kao i svim zainteresovanim pojedincima. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 76% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 3.871,00 RSD.

3,871.00 RSD    
Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za uspostavljanje sistema, izradu dokumentacije, obučavanje osoblja i primenu menadžmenta kvalitetom

Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za uspostavljanje sistema, izradu dokumentacije, obučavanje osoblja i primenu menadžmenta kvalitetom

Sadržaj: SRPS ISO 10005:2007, SRPS ISO 10006:2007, SRPS ISO 10007:2007, SRPS ISO/TR 10013:2002, SRPS ISO 10014:2008, SRPS ISO 10014:2008/Cor. 1:2009, SRPS ISO 10015:2002, SRPS ISO/TR 10017:2007, SRPS ISO 10018:2013 i SRPS ISO 10019:2007Zbirka sadrži sedam srpskih standarda i dva tehnička izveštaja koji su identični sa odgovarajućim međunarodnim (ISO) standardima i tehničkim izveštajima iz oblasti menadžmenta kvalitetom. Ti dokumenti sadrže: uputstva i/ili smernice za izradu planova kvaliteta i dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom, menadžment kvalitetom u projektima, menadžment konfiguracijom, ostvarivanje finansijske i ekonomske koristi primenom menadžmenta kvalitetom, obučavanje osoblja, izbor statističkih tehnika za menadžment kvalitetom, uključivanje ljudi u sistem menadžmenta kvalitetom i njihovu kompetentnost, izbor konsultanata za sistem menadžmenta kvalitetom i način korišćenja njihovih usluga. Svi dokumenti u zbirci objavljeni su dvojezično, paralelno na srpskom i na engleskom jeziku, izuzev tri koji su objavljeni samo na srpskom jeziku. Zbirka je namenjena svim organizacijama koje žele da uspostave ili dalje poboljšavaju sistem menadžmenta kvalitetom, bez obzira na njihovu pravnu formu, delatnost i veličinu, kao i svim drugim zainteresovanim organizacijama i pojedincima. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 86% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 4.722,00 RSD.

4,722.00 RSD    
Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom u industrijama nafte, petrohemije i prirodnog gasa

Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom u industrijama nafte, petrohemije i prirodnog gasa

Sadržaj: SRPS ISO/TS 29001:2011, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 i Korelacione matrice između ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015Zbirka sadrži tri srpska standarda za sisteme menadžmenta kvalitetom, jednu tehničku specifikaciju pomoću kojih su preuzeti odgovarajući međunarodni (ISO) standardi i međunarodna tehnička specifikacija i jedan koristan informativni dokument Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) Korelacione matrice između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015. Svi standardi u zbirci objavljeni su dvojezično, paralelno na srpskom i na engleskom jeziku. Tehnička specifikacija SRPS ISO/TS 29001:2011 definiše osnovne i specifične zahteve sistema menadžmenta kvalitetom za organizacije u industriji nafte, petrohemije i prirodnog gasa koje isporučuju proizvode i pružaju usluge. Cilj ove tehničke specifikacije je razvoj sistema menadžmenta kvalitetom kojim se obezbeđuje stalno poboljšavanje, naglašava prevencija grešaka i smanjuju odstupanja i količine otpada, u lancu snabdevanja i kod pružalaca usluga. Ujedno, naglašava se sprečavanje višestrukih sertifikacionih provera i obezbeđenje zajedničkog opšteg pristupa sistemima menadžmenta kvalitetom za industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa. Ova zbirka namenjena je svim organizacijama u industriji nafte, petrohemije i prirodnog gasa, koje su iz bilo kog razloga zainteresovane za sisteme menadžmenta kvalitetom, bez obzira na njihovu pravnu formu, delatnost i veličinu, sertifikacionim telima za sisteme menadžmenta, konsultantskim organizacijama, kao i svim drugim zainteresovanim organizacijama i pojedincima. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 78% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 4.722,00 RSD.

4,722.00 RSD    
Zbirka - Sistemi menadžmenta inovacijama

Zbirka - Sistemi menadžmenta inovacijama

Sadržaj: SRPS CEN/TS 16555-1:2016, SRPS CEN/TS 16555-2:2016, SRPS CEN/TS 16555-3:2016, SRPS CEN/TS 16555-4:2016, SRPS CEN/TS 16555-5:2016, SRPS CEN/TS 16555-6:2016 i SRPS CEN/TS 16555-7:2016Zbirka sadrži sedam srpskih tehničkih specifikacija iz oblasti menadžmenta inovacijama kojima je preuzet isti broj odgovarajućih evropskih specifikacija iz serije CEN/TS 16555, koje je objavio Evropski komitet za standardizaciju (CEN). Sve specifikacije preuzete su na engleskom jeziku, bez ikakvih izmena u odnosu na njihove originalne tekstove. Pomoću tehničkih specifikacija u ovoj zbirci organizacije mogu da steknu uvid u razne pristupe menadžmentu inovacijama, poboljšaju svoju obaveštenost o vrednosti sistema menadžmenta inovacijama, uspostave takav sistem, naprave akcioni plan za kontinualno poboljšanje sposobnosti i performansi svog menadžmenta inovacijama, povećaju svoje kapacitete za inovacije i generišu nove vrednosti, kako za sebe, tako i za svoje zainteresovane strane. Sistem menadžmenta inovacijama prati dobro poznatu strukturu – ciklus PDCA (planirajuradiproverideluj) i stoga se on može integrisati u druge sisteme menadžmenta koji eventualno već postoje u organizaciji, kao što su, na primer, sistem menadžmenta kvalitetom prema EN ISO 9001, sistem menadžmenta životnom sredinom prema EN ISO 14001, itd. Tehničke specifikacije u ovoj zbirci primenljive su na sve privatne i javne organizacije, na sve proizvodne i uslužne delatnosti, bez obzira na sektor kojem organizacija pripada, vrstu organizacije, njenu starost i veličinu. Međutim, one su posebno usredsređene na primenu u malim i srednjim preduzećima. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 80% u odnosu na ukupnu vrednost svih tehničkih specifikacija u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 3.079,00 RSD.

3,079.00 RSD    
Zbirka - Sistemi upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja – uspostavljanje, korišćenje, provera i sertifikacija

Zbirka - Sistemi upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja – uspostavljanje, korišćenje, provera i sertifikacija

Sadržaj: SRPS ISO 39001:2016, SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-7:2015, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO/IEC 17000:2007 i SRPS ISO 19011:2011Zbirka sadrži pet srpskih standarda i jednu tehničku specifikaciju, pomoću kojih su preuzeti odgovarajući međunarodni (ISO) dokumenti, i to u identičnom tekstu. Svi standardi i pomenuta tehnička specifikacija objavljeni su dvojezično, paralelno na srpskom i na engleskom jeziku. Zbirka je naslovljena delimično prema standardu SRPS ISO 39001:2016, koji sadrži zahteve za sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja (BDS) koji organizaciji omogućava da se uspostavi interakcija sa sistemom drumskog saobraćaja u cilju smanjenja učestalosti i rizika od smrtnih i teških telesnih povreda usled saobraćajnih nezgoda na putevima (drumovima), na koje organizacija može da utiče. Ova zbirka i dokumenti u njoj namenjeni su širokom krugu potencijalnih korisnika, koji uključuju: korisnike puteva (organizacije koje poseduju i intenzivno koriste putnička i/ili teretna drumska vozila, organizacije čije osoblje koristi drumski prevoz, špediterska preduzeća, preduzeća za autobuski saobraćaj, kurirska i taksi preduzeća, itd.); preduzeća za izgradnju puteva i/ili održavanje puteva (organi lokalne samouprave koji su nadležni za planiranje, građevinska preduzeća, komunalna preduzeća, itd.); organizacije koje stvaraju potražnju za putevima (javne službe, škole, bolnice, javna parkirališta, lokalni servisi u naseljima, supermarketi, tereni i objekti za sportske, kulturno-zabavne, društvene i druge događaje, itd.); organe državne uprave i agencije nadležne za BDS; sertifikaciona i kontrolna tela; fakultete, strukovne škole i naučno-istraživačke institucije; nevladine organizacije i druge zainteresovane entitete. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 82% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 5.142,00 RSD.

5,142.00 RSD    
Zbirka - Sistemi menadžmenata kvalitetom u lokalnoj samoupravi

Zbirka - Sistemi menadžmenata kvalitetom u lokalnoj samoupravi

Sadržaj: SRPS ISO 18091:2015, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 i Korelacione matrice između ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015Građani smatraju da je lokalna samouprava pouzdana ako može dosledno da garantuje minimalni nivo pouzdanosti za sve ključne procese i proizvode, odnosno usluge. Važno je da svi procesi lokalne samouprave, uključujući procese menadžmenta, operativne procese i procese podrške, predstavljaju jedinstven, integralni sistem menadžmenta kvalitetom. Zbirka sadrži najnovije, osnovne srpske standarde za sisteme menadžmenta kvalitetom i standard SRPS ISO 18091:2015, koji su identični sa odgovarajućim međunarodnim (ISO) standardima. Zbirka sadrži i jedan koristan informativni dokument Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Korelacione matrice između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015. Svi standardi u zbirci objavljeni su dvojezično, paralelno na srpskom i na engleskom jeziku. Ova zbirka je namenjena organima lokalnih samouprava (tj. opština i gradova): gradonačelnicima, gradskim većima, gradskim upravama, predsednicima opština, zamenicima predsednika opština, članovima opštinskih veća, načelnicima opštinskih uprava, opštinskim upravama; opštinskim i gradskim preduzećima i ustanovama; javnim komunalnim preduzećima; privatnim preduzećima koja pružaju usluge lokalnoj samoupravi; sertifikacionim telima za sisteme menadžmenta kvalitetom, kao i drugim zainteresovanim organizacijama i pojedincima. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 78% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 4.927,00 RSD.

4,927.00 RSD    
Zbirka – Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija sistema menadžmenta

Zbirka – Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija sistema menadžmenta

Sadržaj: SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-2:2013, SRPS ISO/IEC TS 17021-3:2014, SRPS ISO/IEC TS 17021-4:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-5:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-6:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-7:2015, SRPS ISO/IEC TS 17023:2014, SRPS ISO/IEC TS 17022:2012, SRPS ISO/IEC 17000:2007, SRPS ISO 19011:2011, SRPS ISO/IEC 17030:2005 i SRPS ISO/IEC Guide 60:2007Zbirka sadrži četiri standarda, osam tehničkih specifikacija i dva uputstva, pomoću kojih su kao identični dokumenti preuzeti odgovarajući međunarodni (ISO) dokumenti koji se koriste pri proveri i sertifikaciji svih vrsta sistema menadžmenta. Ti dokumenti sadrže zahteve za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta, zahteve za kompetentnost proveravača za različite vrste sistema menadžmenta, zahteve za znak usaglašenosti i smernice za korektivne mere koje preduzima sertifikaciono telo u slučaju zloupotrebe znaka usaglašenosti, terminologiju u oblasti ocenjivanja usaglašenosti, uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta, trajanje provera i sadržaj izveštaja o proveri. Većina dokumenata u zbirci objavljena je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku; jedan terminološki dokument objavljen je četvorojezično, na srpskom, engleskom, francuskom i ruskom jeziku, a jedan je objavljen na srpskom jeziku. Ocenjivanje usaglašenosti, kao što je sertifikacija sistema menadžmenta, pruža poverenje korisnicima da su ispunjeni primenjivi zahtevi za prouzvod/uslugu ili sistem menadžmenta. Na taj način, sertifikacija sistema menadžmenta daje vrednost sertifikovanoj organizaciji, njenim korisnicima i svim zainteresovanim stranama. Standardi, tehnički izveštaji i uputstva u ovoj zbirci služe kao neophodan alat za održavanje i poboljšavanje svih sistema menadžmenta kroz procese provere, kao i za dokazivanje ispunjenosti zahteva sa specifične sisteme menadžmenta date u odgovarajućim standardima.Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 88% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno. Cena zbirke je 4.927,00 RSD.

4,927.00 RSD    
Zbirka - Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

Zbirka - Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

Sadržaj:SRPS EN ISO 22000:2007, SRPS ISO 22004:2015, SRPS EN ISO 22005:2009, SRPS ISO/TS 22003:2015, SRPS ISO/TS 22002-1:201Z, SRPS ISO/TS 22002-2:2014, SRPS ISO/TS 22002-3:2014, SRPS ISO/TS 22002-4:2016 i SRPS EN 16104:2014 Zbirku čine srpski standardi, nastali preuzimanjem međunarodnih standarda (ISO) ili evropskih standarda (EN), koji obezbeđuju da se kod nas, kao i svuda u svetu, koriste iste metode za proveru kvaliteta hrane i njenu bezbednost. Implementacijom dobrovoljnih srpskih standarda, organizacije se mogu adekvatno posvetiti principima za koje se zalažu: kvalitetu, transparentnosti, odgovornosti i bezbednosti proizvoda. Ova zbirka standarda je namenjena svim organizacijama u okviru lanca hrane: proizvođačima hrane, primarnim proizvođačima, organizacijama koje pružaju usluge povezane sa hranom, organizacijama za uslužnu pripremu, dostavu i posluživanje hrane, organizacijama koje pružaju usluge čišćenja i dezinfekcije, usluge prevoza, skladištenja i distribucije. Zbirka može biti koristan alat sertifikacionim telima i konsultantskim kućama.Kupovinom ove zbirke ostvaruje se u šteda od 85% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno.

4,340.00 RSD    
Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom medicinskih sredstava

Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom medicinskih sredstava

Sadržaj:SRPS EN ISO 13485:2014, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 i Korelacione matrice između ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015, dokument ISO/TC 176/SC2/N1293, dostupan na adresi www.iso.org/tc176/sc02/public Svrha ove zbirke je smanjenje rizika kada je reč o medicinskim sredstvima i sistemu menadžmenta kvalitetom. Standardima u ovoj zbirci utvrđuju se zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom kada organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da obezbeđuje medicinska sredstva i sa njima povezane usluge koji dosledno ispunjavaju zahteve korisnika i zakonske zahteve i ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema. Zbirka je namenjena sektorima obrazovanja i zdravstva, organizacijama za projektovanje i razvoj, proizvodnju i prodaju medicinskih uređaja, telima za ocenjivanje usaglašenosti (ispitne laboratorije, sertifikaciona tela i kontrolna tela) i drugim zainteresovanim stranama. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 79% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno.

4,926.00 RSD    
Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom zdravstvenih usluga

Zbirka - Sistemi menadžmenta kvalitetom zdravstvenih usluga

Sadržaj:SRPS EN 15224:2016, SRPS CEN/TR 15592:2008, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 i Korelacione matrice između ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015, dokument ISO/TC 176/SC2/N1293, dostupan na adresi www.iso.org/tc176/sc02/public Svrha ove zbirke je da pomogne u nastojanju da kvalitet zdravstvenih usluga bude na zadovoljavajućem nivou, koji zajednica i pojedinci zaslužuju. Njenom primenom se može poboljšati pristupačnost zdravstvenih usluga i pomoći u osiguranju bezbednosti i efikasnosti zdravstvenih proizvoda adekvatnom primenom menadžmenta kvalitetom i rizicima. Ova zbirka je namenjena zdravstvenim ustanovama (zavodima za javno zdravlje, domovima zdravlja, ustanovama koje se bave zdravstvenim uslugama), ministarstvu zdravlja i drugim vladinim nadležnim organima, kao i sertifikacionim telima. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 81% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno.

5,142.00 RSD    
Zbirka - Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja

Zbirka - Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja

Sadržaj: SRPS A.L2.001:2008, SRPS A.L2.002:2015 i SRPS A.L2.003:2010 Standardi u ovoj zbirci pružaju informacije o standardizovanim srpskim terminima koji se koriste u vezi sa uslugama privatnog obezbeđenja, o zahtevima za usluge privatnog obezbeđenja, kao i o ocenjivanju rizika u vezi sa zaštitom lica, imovine i poslovanja. Zbirka je namenjena organima javne vlasti, osiguravajućim društvima, organizacijama koje pružaju usluge privatnog obezbeđenja, kao i onima koje koriste te usluge, organizacijama koje organizuju samozaštitnu delatnost, tj. unutrašnju službu obezbeđenja, organizacijama koje vrše procenu rizika za sopstvene potrebe, entitetima koji interno ili eksterno ocenjuju primenu standarda za usluge privatnog obezbeđenja, entitetima koji pružaju savetodavnu ili edukativnu pomoć organizacijama u vezi sa primenom ovog standarda i svim drugim zainteresovanim stranama. Kupovinom ove zbirke ostvaruje se ušteda od 74% u odnosu na ukupnu vrednost svih standarda u njoj kada bi se kupovali pojedinačno.

3,265.00 RSD    
Zbirka - Menadžment kontinuitetom poslovanja i menadžment vanrednim situacijama

Zbirka - Menadžment kontinuitetom poslovanja i menadžment vanrednim situacijama

Sadržaj:SRPS ISO 22300:2014, SRPS ISO 22301:2014, SRPS EN ISO 22313:2015 i SRPS ISO 22320:2014 Aktivnosti u organizaciji mogu da budu poremećene mnogobrojnim vrstama incidenata, koje je u većini slučajeva teško predvideti. Menadžment kontinuitetom poslovanja usmeren je na uticaj koji poremećaj vitalnih aktivnosti ima na celokupno poslovanje. Na taj način organizacija može da odredi šta je neophodno za ostvarivanje kontinuiteta u njenom poslovanju i da identifikuje koje resurse treba da zaštiti i koje aktivnosti treba da sprovede pre pojave incidenata.

3,450.00 RSD    
Zbirka - Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika

Zbirka - Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika

Sadržaj:SRPS ISO 10001:2008, SRPS ISO 10002:2016, SRPS ISO 10003:2009, SRPS ISO 10004:2013 i SRPS ISO 9000:2015 Srpski standardi u ovoj zbirci pružaju uputstva i smernice za uspostavljanje i primenu kodeksa ponašanja organizacije prema korisnicima njenih proizvoda, za uspostavljanje procesa obrade i rešavanja prigovora korisnika, eksternog rešavanja sporova, kao i procesa za praćenje i merenje zadovoljstva korisnika. Neki od standarda sadrže posebna uputstva za primenu u mikro i malim preduzećima.Ova zbirka je namenjena svakoj organizaciji, bez obzira na veličinu i delatnost, kao i vrstu proizvoda koje isporučuje. Naročito može biti korisna menadžerima prodaje, službenicima koji se bave reklamacijama, žalbama i prigovorima korisnika, asocijacijama i udruženjima potrošača, kao i zainteresovanim pojedincima.

4,721.00 RSD    
3

3

4

3,871.00 RSD    
Zbirka - Bezbednost dečjih igračaka

Zbirka - Bezbednost dečjih igračaka

Sadržaj: SRPS EN 71-1:2016, SRPS EN 71-2:2014, SRPS EN 71-3:2015, SRPS EN 71-4:2014, SRPS EN 71-5:2016, SRPS EN 71-7:2014, SRPS EN 71-8:2012, SRPS EN 71-9:2009, SRPS EN 71-10:2009, SRPS EN 71-11:2009, SRPS EN 71-12:2014, SRPS EN 71-13:2014, SRPS EN 71-14:2015, SRPS EN 62115:2008, SRPS EN 62115:2008/A2:2013, SRPS EN 62115:2008/A11:2013 i SRPS EN 62115:2008/A12:2015 Ovim standardima utvrđuju se zahtevi i metode ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava dečjih igračaka, zahtevi za supstancije i materijale upotrebljene u igračkama, kategorije zabranjenih zapaljivih materijala, maksimalne količine materijala koji su označeni kao opasni, kao i zahtevi za pakovanje, obeležavanje, stavljanje etiketa, upozorenja, pravila bezbednosti, liste sadržaja, uputstva za upotrebu i informacije o prvoj pomoći. Jedan od standarda zbirke odnosi se na bezbednost igračaka koje zavise od električne energije: pribor za konstruisanje, pribor za eksperimentisanje, funkcionalne igračke i video-igre.

5,542.00 RSD    

4,362.00 RSD