COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Besplatan vebinar: COVID19 - Menadžment kontinuitetom poslovanja – iskustva i dobra praksa

Institut za standardizaciju Srbije i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama Vas pozivaju na besplatan vebinar u subotu, 28. marta 2020. godine, s početkom u 10:00 časova.

 

Različiti prekidi i poremećaji mogu imati dugoročno štetne efekte na celokupno poslovanje i sposobnost organizacije da isporučuje svoje proizvode i usluge.

 

U širokom spektru događaja koji mogu dovesti do poremećaja u poslovanju, krizna situacija izazvana pandemijom COVID19 zapretila je mnogim kompanijama, ali i organizacijama u javnom sektoru, kako u smislu nastavka obavljanja njihove osnovne delatnosti, tako i u pogledu života i zdravlja zaposlenih. To će imati, sasvim sigurno, dugoročne negativne finansijske i druge posledice, noseći i određene reputacione rizike.

 

Putem ovog vebinara organizacija može prepoznati šta treba učiniti da bi se zaštitili njeni resursi (npr. ljudi, prostorije, tehnologija i informacije), lanac snabdevanja, zainteresovane strane i reputacija. U tom smislu, biće prezentovana domaća i strana iskustva i dobra praksa menadžera kontinuiteta poslovanja u tekućoj kriznoj situaciji.

 

Cilj vebinara:

 

Pružanje znanja i konkretnih smernica za primenu i održavanje kontinuiteta kritičnih procesa u organizacijama.

 

Kome je namenjen?

 

Svim zainteresovanim, a naročito menadžerima i stručnim licima u IT sektoru, sektoru bezbednosti, sektoruljudskih resursa, marketingu i drugima koji se u svojoj praksi susreću sa rizicima i poremećajima sa negativnim uticajem na poslovanje.

 

Predavači su renomirani i iskusni profesionalci na području menadžmenta kontinuitetom poslovanja u renomiranim kompanijama iz proizvodnog i uslužnog sektora.

 

Pogledajte program vebinara: 

https://www.iss.rs/rs/pages/page_1545.html

 

Nemojte propustiti ovu priliku!

 

Prijavite se


Prijavljivanje za učešće vrši se dostavom popunjene prijave na adresu iss-edukacija@iss.rs