Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 

Održan prvi seminar ISS-a u oblasti HR-a

Posle donošenja dva standarda iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, Institut za standardizaciju Srbije je prvi put organizovao i seminar iz ove oblasti, koji je bio prilika da se stručnjacima za ljudske resurse predstave zahtevi ovih standarda i dobrobiti od standardizacije u HR-u.

 

Seminar je otvorila direktor Instituta, Tatjana Bojanić, a zatim je Biljana Stepanović, predstavnik ISS-a, upoznala prisutne polaznike sa oblašću rada komisije Instituta – KS A260, koja donosi standarde iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa.

 

Potom je dr Mladen Đurić, docent na Fakultetu organizacionih nauka i predsednik ove komisije, govorio o osnovama standardizovanih sistema menadžmenta i njihovog razvoja, kao i primeni u oblasti menadžmenta ljudskih resursa.

 

Što se standardizacije u oblasti HR-a tiče, naša zemlja, prema njegovim rečima, ide u korak sa najrazvijenijim zemljama.

  • Srbija je jedna od 31 zemlje koja aktivno učestvuje u izradi međunarodnih standarda u oblasti HR-a – istakao je dr Đurić.

 

Dr Ivana Kovačević, vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka i član KS A260, dodala je kako baš u ovoj oblasti standardizacija dobija svoj puni smisao, između ostalog, i zbog uspostavljanja zajedničkog okvira razumevanja, otklanjanja nejasnoća i dvosmislenosti.

  • Ona je preduslov digitalizacije HR procesa, pospešuje konzistentnost, efikasnost, kvalitet, motivaciju, kreativnost, itd. – istakla je dr Kovačević, predstavljajući terminologiju i koncepte koji se koriste u standardima SRPS ISO 30400 i SRPS ISO 30401.

 

Nakon toga su polaznici seminara imali priliku da čuju i vrlo konkretne primere iz primene nekih od standarda, poput ISO 30405, ISO 30408, ISO 30409 i ISO 30410, o čemu je govorila Maja Mrkalj, direktor za ljudske resurse kompanije „Dr Oetker“ i član komisije KS A260.