Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

Uputstvo za korišćenje standarda o društvenoj odgovornosti

U svom začetku, pod ovim pojmom su najčešće podrazumevane više filantropske aktivnosti kompanija, a danas se već u zemljama Evropske unije od velikih kompanija očekuje i da podnose izveštaje o svojoj politici u vezi sa društvenom odgovornošću, poštovanjem ljudskih prava, odnosom prema zaposlenima, zaštitom životne sredine, itd. Koliko je ova tema sve značajnija govore i podaci o tome da je prvi međunarodni standard koji se bavi ovom temom – ISO 26000, koji je preveden i na srpski jezik i objavljen pre više od osam godina u našoj zemlji, objavilo više od 80 zemalja širom sveta i preveden je na više od 20 jezika. Ovaj standard predstavlja, takođe, osnovu na kojoj je Evropska komisija zasnovala svoju strategiju o korporativnoj društvenoj odgovornosti. 

 

Iako je krajnji cilj društveno odgovornog poslovanja da doprinese održivom razvoju, neretko se suočavamo sa kampanjama kojima je u pozadini samo promocija kompanija. Nesumnjivo da društveno odgovorno poslovanje doprinosi reputaciji kompanije i povećava njenu konkurentnost, mnogo toga je što kompanija treba da učini pre svega na polju poštovanja ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, odnosa prema zaposlenima itd. da bi se mogla nazvati društveno odgovornom.

 

Upravo standard SRPS ISO 26000:2011 daje uputstvo za osnovne principe i prepoznavanje društvene odgovornosti, a od koristi je i za velike i za male kompanije, kao i za one u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Takođe, standard je namenjen i onima koji počinju da se bave društvenom odgovornošću i onima iskusnijim u toj delatnosti. U izradi ovog standarda učestvovali su stručnjaci za ovu oblast iz više od 90 zemalja, koji su u izradi standarda predstavljali i zastupali interese i potrošača, i organa vlasti, i industrije, radnika, nevladinih organizacija, akademskih krugova, itd.

 

Sada je (krajem oktobra) objavljen i dokument SRPS IWA 26, koji pruža smernice za korišćenje ISO 26000 organizacijama koje su implementirale jedan ili više ISO standarda sistema menadžmenta (MSS). Svrha ovog dokumenta je da pomogne kompanijama da ostvare i veći benefit od korišćenja standarda ISO 26000 koristeći pristup “strukture visokog nivoa” koji imaju standardi sistema menadžmenta. Ovaj dokument će im pomoći da efektivnije integrišu društvenu odgovornost u postojeće sisteme menadžmenta.

 

Čak i za kompanije koje imaju veliko iskustvo u primeni standarda sistema menadžmenta, društvena odgovornost je veoma kompleksna i predstavlja izazov. Upravo zato IWA 26 takvim kompanijama pruža detaljno uputstvo za korišćenje ISO 26000, zahvaljujući čemu će više doprineti i održivom razvoju.