Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2632

Prijavite se!
 

Najnoviji seminari u ponudi ISS-a

Usled velikog interesovanja naših korisnika za nove objavljene standarde iz oblasti menadžmenta energijom i i menadžmenta ljudskim resursima, Institut za standardizaciju Srbije je za kraj ove godine pripremio dva nova seminara iz ovih oblasti, kao i jedan specijalizovani seminar o EMC-u i LVD-u koji se održava u saradnji sa Kvalitetom a.d. Niš.

 

Ukoliko se bavite projektovanjem, proizvodnjom i/ili prometom proizvoda na koje se primenjuju pravilnici o EMC-u i o LVD-u, pozivamo vas 10. decembra u Niš na seminar: Električna oprema niskog napona (LVD) i elektromagnetska kompatibilnost (EMC): Primena propisa i standarda (sa demonstracijom ispitivanja u laboratoriji). Pored teorijskog dela, za koji će biti zaduženi stručnjaci iz Ministarstva privrede i ISS-a, seminar uključuje praktične demonstracije ispitivanja proizvoda od strane vodećih inženjera u akreditovanoj laboratoriji. Više informacija možete naći na: https://www.iss.rs/rs/pages/page_520.html.

 

Uvod u sistem menadžmenta energijom zasnovan na SRPS EN ISO 50001:2018 naziv je seminara koji se održava 17. decembra. Namenjen je svima koji se bave pitanjem uštede energije u svojim organizacijama, naročito ako planiraju da uvedu ovaj sistem ili su ga nedavno uveli. Seminar će prikazati mogućnosti za energetsku uštedu koja direktno doprinosi povećanju konkurentnosti organizacije. Takođe će biti predstavljeni osnovni pojmovi i zahtevi standarda za sistem menadžmenta energijom, kao i koristi koje organizacija može imati od njegove primene. Detaljnije o ovom seminaru pročitajte na: https://www.iss.rs/rs/pages/page_519.html.

 

Treći u ovoj grupi seminara: „Menadžment ljudskih resursa – Standardi serije SRPS ISO 30400“ održava se 23. decembra, a namenjen je stručnjacima za ljudske resurse u svim organizacijama i ustanovama. Za razliku od brojnih seminara iz oblasti HR-a na tržištu, ovaj seminar će polaznicima pružiti priliku da saznaju kakve smernice nude međunarodni standardi u ovoj oblasti i kako boljim upravljanjem HR-om unaprediti poslovanje kompanije. Naime, nedavno su objavljena dva srpska standarda iz ove oblasti, a na seminaru će stručnjaci koji su učestvovali u njihovom donošenju detaljnije objasniti zahteve ovih standarda i dati praktične primere njihove primene. Program seminara se nalazi na: https://www.iss.rs/rs/pages/page_521.html.

 

Dobro došli u svet standarda!