Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2625

Prijavite se!
 

Institut i dalje u potpunosti ispunjava uslove za članstvo u CEN i CENELEC

Danas je Institut primio obaveštenje od Komiteta za odnose sa članicama i monitoring evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC da je izveštaj o ispunjenosti kriterijuma za punopravno članstvo u ovim organizacijama u potpunosti pozitivno ocenjen.

 

Kao punopravni član evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC, Institut za standardizaciju Srbije ima obavezu da svake tri godine sprovodi proveru usaglašenosti sa kriterijumima za članstvo u ovim organizacijama, i to u skladu sa zahtevima iz CEN-CENELEC Guide 22:2018. Ova obaveza odnosi se na sve punopravne članice ovih organizacija i treba da osigura poverenje i održivost sistema evropske standardizacije. Institut je nakon opsežnih priprema sproveo jedan od modela provere navedenih u uputstvu, tzv. samoocenjivanje u kombinaciji sa sertifikacijom prema ISO 9001, s obzirom na to da od 2010. godine ima implementiran integrisan sistem menadžmenta prema SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 27001.

 

Dokazivanje ispunjenosti uslova podrazumevalo je i pripremu dokumentovanih dokaza za 128 zahteva iz navedenog uputstva.  Nezavisna provera ovih dokaza izvršena je  u sklopu provere integrisanog sistema menadžmenta Instituta početkom jula meseca i izveštaj sertifikacionog tela zajedno sa kompletnom dokumentacijom upućeni su Komitetu za odnose sa članicama i monitoring.