Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2619

Prijavite se!
 

NOVO: Stručna obuka – PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLANOVI ZAŠTITE I SPASAVANjA

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa privrednim društvom Proks Vision d.o.o. iz Beograda, ovlašćenim za vršenje stručnih obuka u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata o proceni rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

 

Četvorodnevna stručna obuka se organizuje za zaposlene u privrednim društvima i drugim pravnim licima,  kao i zdravstvenim i obrazovnim ustanovama koje su u obavezi da izrade procenu rizika od katastrofa (prema čl. 15 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS, br. 87/2018”). Obuka je preduslov za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a RS i dobijanje licence za procenu rizika. Lica koja uspešno završe ovu stručnu obuku dobijaju Potvrdu o obučenosti. Detaljnije na sledećem linku