Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2641

Prijavite se!
 

Osma balkanska konferencija

Zajedno sa predstavnicima tela za standardizaciju iz deset zemalja u regionu, predstavnici Instituta za standardizaciju Srbije, Tatjana Bojanić, direktor, i Violeta Nešković-Popović i Dragan Vuksanović, rukovodioci sektora u Institutu za standardizaciju Srbije (ISS), učestvovali su ove nedelje na Osmoj balkanskoj konferenciji u Tivtu.

 

Kao i prethodnih godina, i ovogodišnja Balkanska konferencija bila je prilika da predstavnici nacionalnih tela za standardizaciju razmene iskustva i dobru praksu iz različitih oblasti standardizacije. Učesnici su ovom prilikom razmatrali pitanje saradnje nacionalnih tela za standardizaciju u regionu u kontekstu zajedničkih projekata, zatim pitanje slobodnog kretanja robe i standarda, kao i bliske saradnje sa organima vlasti i malim i srednjim preduzećima. Takođe, bilo je reči i o strategiji i razvoju standardizacije u regionu, kao i o postizanju finansijske stabilnosti nacionalnih tela za standardizaciju uvođenjem novih aktivnosti i usluga, o čemu je, navodeći brojne primere novih usluga i aktivnosti Instituta za standardizaciju Srbije, izlagala je direktorka ISS-a.

 

Inače, Balkanskoj konferenciji se svake godine pridružuje poneka nova članica iz regiona, a ove godine su prvi put učestvovali predstavnici tela za standardizaciju iz Kipra.