Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 

Standardi iz oblasti turizma

Upravo je u toku kampanja Međunarodne ogranizacije za standardizaciju (ISO), kojom se promoviše značaj standarda u turizmu. Cilj ovih standarda je da definišu zahteve za bezbednost i kvalitet usluga koje se nude turistima širom sveta. Zadatak kampanje je da kroz konkretne primere prikaže koristi od praktične primene standarda na različitim turističkim destinacijama.

 

Pri donošenju standarda uopšte, pa i u ovoj oblasti, veoma je važno da se izbegne diskriminacija, kako bi se omogućila dostupnost proizvoda i usluga svim kategorijama stanovništva. Da bi bili obezbeđeni jednaki uslovi za sve pri korišćenju sadržaja iz ponude turističkih agencija, naročito se obraća pažnja na osobe sa invaliditetom i uzimaju se u obzir njihove potrebe i mogućnosti.

 

Takođe, poseban akcenat se stavlja i na ekološki aspekt primene standarda i njihov doprinos očuvanju i zaštiti prirode, kao i istorijskih  i kulturnih vrednosti. U turizmu to naročito dolazi do izražaja, iz razloga što brojne jedinstvene lokacije mogu biti ugrožene usled nepažnje i postupaka velikog broja posetilaca.

 

Aktuelnu kampanju ISO-a možete pratiti na društvenim mrežama, a na njihovom sajtu dat je pregled pet najvažnijih međunarodnih standarda u turističkoj delatnosti: https://www.iso.org/news/ref2416.html, kao i pet najvažnijih standarda u ekoturizmu: https://www.iso.org/news/ref2415.html