Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 

Okrugli sto „Rizici – Suočavanje sa budućim šansama i pretnjama“

Institut za standardizaciju Srbije u saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama, kao i Privrednom komorom Srbije organizovali su posetu g. Džejsona Brauna, vodećeg međunarodnog eksperta u oblasti menadžmenta rizikom, koji je predsednik međunarodnog ISO tehničkog komiteta za menadžment rizikom. U okviru posete organizovano je nekoliko stručnih predavanja, među kojima je i radionica u Privrednoj komori Srbije kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika privrednih organizacija i organa državne uprave.

 

Okrugli sto sa predavanjem pod nazivom „Rizici – Suočavanje sa budućim šansama i pretnjama“ kome su prisustvovali članovi tehničkih komiteta koji se bave ili su usko povezani sa ovom oblašću, održan je danas u Institutu za standardizaciju Srbije.

 

 U poslednjih nekoliko godina, upravljanje rizikom postalo je tema mnogobrojnih standarda, a znanje i iskustva koja je g. Džejson Braun preneo u okviru svog predavanja izazvali su veliko interesovanje. Neke od tema koje su obrađene odnose se na rizik od globalnog zagrevanja, genetskog inženjeringa i veštačke inteligencije.