Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

Značaj standarda u visokom obrazovanju

Standardi su dokumenti koji glavnu svrhu imaju u praktičnoj primeni. Da bi njihovi korisnici bili svesni značaja i potrebe za korišćenjem standarda, veoma je bitno da još u toku svog školovanja dobiju dovoljno informacija. Zbog toga se postavlja pitanje: da li su studenti različitih fakulteta u našoj zemlji upoznati sa standardima kako bi mogli da ih primenjuju kada se zaposle?

 

Na ovo i druga slična pitanja odgovor su dali upravo oni koji imaju zadatak da prenose znanja studentima - profesori univerziteta, na radionici posvećenoj saradnji Instituta sa visokoobrazovnih ustanovama, održanoj 26. juna ove godine u Institutu.  Ova radionica, pod nazivom „Razvoj edukacije o standardizaciji – Uspostavljanje i jačanje saradnje visokoškolskih ustanova i Instituta za standardizaciju Srbije“, okupila je 20 profesora 13 obrazovnih ustanova, iz 5 univerzitetskih gradova Srbije.

 

Institut je sa nekoliko fakulteta i viših škola u našoj zemlji već ostvario veoma uspešnu saradnju, o čemu su na radionici govorili profesori tih obrazovnih ustanova. Oni su kroz prezentacije preneli svoja iskustva, a zatim su svi prisutni, kroz rad po grupama, razmenili mišljenja i razmatrali načine za razvoj postojećih i stvaranje mogućnosti za nove oblike saradnje. Većina prisutnih profesora aktivna je u radu komisija za donošenje standarda, ali bilo je i onih kojima je radionica bila prilika da se uključe i saznaju više detalja o nacionalnoj standardizaciji.

 

Uprkos ispitnom roku, profesori su uspeli da izdvoje svoje vreme i pokažu spremnost za veću implementaciju standardizacije u programe edukacije. Posebno je značajno što su interesovanje za to pokazali predavači ne samo sa tehničkih, već i sa fakulteta prirodnih i društvenih nauka.

 

Pozitivni utisci učesnika ovog skupa i zajednički interes u popularizaciji standarda među novim generacijama domaćih stručnjaka sigurno će dati rezultate u bliskoj budućnosti. Uspešnost radionice potvrđuje i činjenica da je najavljeno organizovanje novih događaja sa istim ciljem.