Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2609

Prijavite se!
 

Svetski dan zaštite životne sredine

Počev od 1972. godine, na današnji dan se širom planete obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. To je dan kada se brojnim aktivnostima i kampanjama skreće pažnja javnosti na ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine, a ovogodišnja tema brojnih kampanja biće borba protiv zagađenja vazduha – „Beat air pollution”.

 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 91% svetske populacije živi u sredinama u kojima kvalitet vazduha ne zadovoljava kriterijume SZO i uzrok je miliona slučajeva smrti. Zbog toga je glavni ekološki cilj poboljšanje kvaliteta vazduha, bilo u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, bilo u gradu ili u seoskim sredinama.

 

U ostvarenju ovog cilja i te kako veliku ulogu imaju standardi. I Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) i Evropski komitet za standardizaciju (CEN) imaju brojne standarde koji doprinose čistom vazduhu i smanjenju zagađenja. Tehnički komitet ISO/TC 146, Kvalitet vazduha, objavio je više od 170 standarda, a 37 je trenutno u izradi, koji se odnose na merenja zagađenja vazduha, emisije, vazduh na radnom mestu i uopšte u zatvorenom prostoru. Sekretar ovog komiteta, dr Rolf Kordecki, izjavio je da je dosledno merenje toksičnih supstanci u vazduhu od suštinske važnosti za njihovo ograničavanje.

 

„Zagađivači vazduha mogu da budu veoma štetni, korozivni, karcinogeni, mutageni, teratogeni, patogeni. Standardizacija mernih metoda je neophodna kako bi se dobili uporedivi rezultati i kako bismo dobili doslednu ocenu kvaliteta vazduha širom sveta”, rekao je Kordecki.

 

On je dodao i da razvoj toksikologije utiče na to šta se zapravo smatra bezbednim nivoom kvaliteta vazduha, kao i na identifikaciju novih zagađivača, tako da se stalno preispituje potreba za novim standardima.

 

Takođe, brojni su standardi koji podstiču bezbedno i „čisto” kuvanje i samim tim doprinose smanjenju zagađenja vazduha koje nastaje usled korišćenja zagađujućih štednjaka, zatim standardi koji podstiču nove tehnologije koje doprinose čistom vazduhu, kao što su električna i hibridna vozila i vozila na gorive ćelije. Tu su i standardi iz oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom, standardi za održivi razvoj zajednica, kao i serija standarda za izveštavanje o gasovima staklene bašte. Svi ovi standardi doprinose ostvarenju nekoliko ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

 

U ISS-u se zaštitom životne sredine aktivno bavi nekoliko komisija, a za kvalitet vazduha zadužena je komisija H146 (https://bit.ly/2YTFOmg). Ostale komisije iz oblasti zaštite životne sredine su: H147, H190, A207, M180 i Z183, a detalje o njima, kao i o standardima koje su objavile, možete pronaći na našem veb-sajtu http://www.iss.rs/rs/tc/.