Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2609

Prijavite se!
 

Novi standard i još jedan seminar u oblasti upravljanja rizikom

Gubitak reputacije ili ugrožavanje pozicije brenda, sajber kriminal, politički rizik, terorizam, samo su neki od rizika sa kojima se danas suočavaju organizacije širom sveta. Rizik je neodvojivi deo poslovanja i manjih i većih organizacija i zato je suočavanje sa rizikom od suštinske važnosti za upravljanje organizacijom na svim nivoima. Međutim, ono što je pre nekoliko godina važilo kao dobra praksa za upravljanje rizikom danas i nije baš najpogodnije usled novih vrsta rizika, pa se međunarodni standard koji se odnosi na ovu oblast često revidira.

 

Institut za standardizaciju Srbije je upravo prošlog meseca objavio novo dvojezično izdanje standarda SRPS ISO 31000, Menadžment rizikom – Smernice, koji organizacijama (bez obzira na veličinu i vrstu delatnosti) pruža zajednički pristup za upravljanje rizikom u svakoj aktivnosti, uključujući i donošenje odluka na svim nivoima.

 

U procesu upravljanja rizikom veoma je važno razumevanje uloge procene rizika, odnosno utvrđivanje mogućnosti pojavljivanja rizičnih događaja, kao i njihovih posledica. Kako bi profesionalcima koji se bave procenom rizika, a i svima koji se bave kvalitetom, zdravljem i bezbednošću na radu olakšao upoznavanje sa metodama i tehnikama za procenu rizika, Institut ponovo, na zahtev korisnika, organizuje dvodnevni praktični seminar u ovoj oblasti. Interesovanje za seminar je veliko, ali još uvek možete da se prijavite. Reč je o seminaru „Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2011 (praktična obuka)”, koji se održava 4. i 5. juna. Na ovom seminaru biće obrađene tri najpoznatije i najkorišćenije tehnike za procenu rizika, a više o samom programu seminara, predavačima i uslovima učešća možete pročitati na sledećem linku: https://www.iss.rs/rs/pages/page_489.html.