Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2617

Prijavite se!
 

Razmena iskustava sa Češkom u oblasti građevinarstva

U okviru nastavka realizacije češkog programa za razvoj saradnje pod nazivom „Aid for Trade in Serbia – Projekat „Support for Improvement and Development of Serbian Quality Infrastructure“, Češka kancelarija za standarde, metrologiju i ispitivanje (UNMZ) u Pragu razmenila je iskustva o primeni standarda u oblasti građevinarstva sa troje predstavnika Instituta, iz Sektora za opštu standardizaciju. Fokus ove studijske posete održane prošle nedelje u Pragu bio je na primeni standarda za projektovanje konstrukcija – evrokodova i harmonizovanih standarda koji se koriste za stavljanje građevinskih proizvoda na evropsko tržište. Kroz razgovor sa kolegama iz UNMZ-a i njihovim ekspertom, Radiša Knežević, Dušan Pajović i Jelena Skoković upoznali su se sa njihovim pristupom ažuriranju nacionalnih priloga za evrokodove i problemima koje su imali prilikom implementacije, kao i načinom na koji propisuju uslove za odgovarajuću upotrebu građevinskih proizvoda u objektima. Takođe je bilo reči o implementaciji standarda za energetske performanse zgrada, kao i o načinima komunikacije sa ministarstvima. Primeri dobre prakse koji su podeljeni tokom ove studijske posete biće veoma korisni za dalje unapređenje rada ISS-a.

 

U daljem nastavku realizacije ovog programa za razvoj saradnje, ISS će početkom septembra ove godine održati tri promotivna dvodnevna seminara sa domaćim i češkim ekspertima. Tema seminara biće projektovanje betonskih konstrukcija prema Evrokodu 2 i planirano je da se održe u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Kao podrška ovim seminarima biće objavljena i publikacija sa uređenim primerima za projektovanje betonskih zgrada.