Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2603

Prijavite se!
 

Novi seminar o uređajima na čvrsta goriva

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa Kvalitetom a.d. Niš, prvi put organizuje seminar u prostorijama i laboratoriji ove organizacije u Nišu. Cilj seminara je da objasni Uredbu o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011 (CPR) i nacionalni Zakon o građevinskim proizvodima, kao i da ukaže na bitne zahteve standarda i njihovu primenu u dokazivanju usaglašenosti proizvoda. 


Pored objašnjenja zakonske regulative i zahteva za peći na čvrsta goriva, seminar nudi i praktične demonstracije ispitivanja proizvoda u realnim uslovima.
Seminar je namenjen projektantima, proizvođačima, uvoznicima i distributerima peći na čvrsta goriva, kao i konsultantima proizvođača i uvoznika, a materijal za obuku uključuje i standard SRPS EN 12815 na srpskom jeziku.


O predavačima, visini naknade i programu seminara možete pročitati na sledećem linku: https://www.iss.rs/rs/pages/page_492.html, gde se nalazi i prijava za učešće.