Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2603

Prijavite se!
 

Radionica za studente Beogradske politehnike

U cilju edukacije studenata i promocije standardizacije, Institut za standardizaciju Srbije je danas održao seminar za studente prve godine Visoke škole strukovnih studija – Beogradske politehnike. Ovaj seminar predstavlja realizaciju jednog od brojnih ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koju Institut ima sa visokoškolskim ustanovama kako bi budućim stručnjacima omogućio da se što ranije upoznaju sa standardizacijom i standardima koje će kasnije u svojim profesijama i koristiti.

 

Nakon što su pogledali korporativni film o ISS-u, studente je sa ulogom Instituta u međunarodnoj i evropskoj standardizaciji upoznala Ljubica Petrović, rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju, informisanje i pružanje stručne pomoći. Potom je usledila prva radionica u kojoj su studenti imali priliku da i sami pretražuju informacije o standardima na veb-sajtu ISS-a, ali i drugih međunarodnih i evropskih tela za standardizaciju.

 

Zatim su Jelena Božović i Snežana Lilić, organizatori za poslove standardizacije u ISS-u, govorile o tome na koji način predstavnici ISS-a učestvuju u radu međunarodnih i evropskih tehničkih komiteta, a potom su za prisutne studente organizovale improvizaciju nekog sastanka tehničkog komiteta, u okviru kog je nastupila debata dva tima. Cilj ove debate je bio da studenti na praktičnom primeru vide kako se postiže konsenzus u vezi sa određenom temom i terminologijom u određenoj oblasti.