Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2596

Prijavite se!
 

Nove granične vrednosti za teške metale u igračkama

Tržište igračaka je oblast koja se razvija veoma brzo i često taj razvoj, nažalost, ne prati i kvalitet. Prema nekim podacima, svakog dana u nekoj od zemalja EU pojavi se upozorenje na nebezbednu igračku, a ovi proizvodi za decu i dalje se nalaze na vrhu liste nebezbednih proizvoda uopšte. Upravo zbog takvog stanja i potrebe da se unapredi bezbednost dečjih igračaka i zaštiti ova najranjivija kategorija stanovništva, međunarodna i evropska tela za standardizaciju redovno ažuriraju postojeće i donose nove standarde.

 

Jedan od tih standarda, kojim se definiše dozvoljeno prisustvo teških metala u materijalima za igračke i delovima igračaka, Institut za standardizaciju Srbije je u januaru ove godine preuzeo u nacionalni sistem standardizacije. Reč je o standardu SRPS EN 71-3:2019, Bezbednost dečjih igračaka – Deo 3: Migracija određenih elemenata, kojim se utvrđuju zahtevi i metode ispitivanja za oslobađanje određenih metala – aluminijuma, antimona, arsena, barijuma, bora, kadmijuma, hroma (III), hroma (VI), kobalta, bakra, olova, mangana, žive, nikla, selena, stroncijuma, kalaja, organski vezanog kalaja i cinka iz materijala za igračke i delovа igračaka.

 

Važna izmena u ovom standardu u odnosu na prethodnu verziju jeste izmena granica migracije određenih elemenata (npr. olova) u skladu sa Direktivom 2009/48/EC i može da se koristi za proveru usklađenosti materijala za igračke sa novim ograničenjima. Detaljnije o standardu možete pročitati na https://bit.ly/2rWZ7fU.