Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2603

Prijavite se!
 

Udžbenik o standardima i regulativi u rudarstvu

Na inicijativu profesora Tehničkog fakulteta u Boru – Univerziteta u Beogradu, dr Miodraga Žikića i dr Saše Stojadinovića, a u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije (ISS), pre nekoliko dana je iz štampe izašao udžbenik „Standardi, zakonska regulativa i tehnička dokumentacija u rudarstvu”.

 

Pored toga što je reč o udžbeniku koji je značajan za studente rudarskog inženjerstva, on može biti od koristi i stručnjacima koji rade na eksploataciji i održavanju rudarskih objekata, odnosno koji rade u rudarskoj industriji. U udžbeniku je najpre objašnjen sam pojam standardizacije, njeni ciljevi i razvoj, proces donošenja i povlačenja srpskih standarda, zatim zakonska regulativa (u najširem smislu, ali i u vezi sa rudarstvom u Republici Srbiji), a na kraju i svi detalji u vezi sa investiciono-tehničkom dokumentacijom za izvođenje rudarskih radova.

 

U recenziji ovog udžbenika učestvovala je Tatjana Bojanić, direktor ISS-a, a značajan doprinos u njegovoj izradi dao je i prethodni direktor ISS-a, mr Ivan Krstić.