Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

Slobodan pristup dokumentima o elektronskom fakturisanju

U cilju promovisanja šire primene e-faktura, Evropska komisija je sponzorisala pristup dva CEN dokumenta na osnovu kojih se izrađuju elektronske fakture, a koja je ISS preuzeo u nacionalni sistem standardizacije. Reč je o standardu SRPS EN 16931-1:2017 i tehničkoj specifikaciji SRPS CEN/TS 16931-2:2017, koji se od 15. januara bez naknade mogu preuzeti u elektronskoj formi sa sajta ISS-a: https://bit.ly/2RJEpyQ i https://bit.ly/2Mi3ImB.

 

Oba dokumenta podržavaju primenu Direktive 2014/55/EU o elektronskom fakturisanju u javnim nabavkama i pružaju uputstvo korisnicima na nacionalnom nivou o tome koje osnovne elemente elektronska faktura mora da sadrži kako bi bila usklađena sa odgovarajućim zakonskim odredbama, kao i da bi se obezbedila interoperabilnost u međunarodnoj i domaćoj trgovini. Navedena dokumenta korisnici mogu da ugrade u softvere ili druge elektronske aplikacije koje su izvedene iz ovih dokumenata.

 

Na svim fakturama koje se izrade prema ovim dokumentima potrebno je jasno istaći sledeću izjavu: „Ova faktura je u skladu sa SRPS EN 16931-1:2017 i SRPS CEN/TS 16931-2:2017.” Pored ta dva dokumenta, preko linka http://skr.rs/oTF mogu se pregledati i ostale CEN publikacije iz oblasti elektronskog fakturisanja.