Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2596

Prijavite se!
 

Objavljen ISO 45001

Dugo očekivani međunarodni standard za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu upravo je objavljen i spreman da transformiše radna mesta u praksi.
ISO 45001: 2018, Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje, pripremljen je tako da može da pomogne organizacijama svih veličina i različitih delatnosti iočekuje se da će njegova primena smanjiti povrede i bolesti na radnom mestu širom sveta.

Prema proračunima Međunarodne organizacije rada (MOR) iz 2017. godine, na radnom mestu se dogodi 2,78 miliona smrtnih nesreća godišnje. To znači da dnevno skoro 7 700 osoba umre od bolesti ili povreda vezanih za rad. Pored toga, svake godine ima 374 miliona povreda i bolesti koje nisu smrtonosne, a mnoge od njih rezultiraju produženim odsustvima sa posla. Sve ovo predstavlja sliku modernog radnog mesta, gde radnici mogu trpeti ozbiljne posledice jer jednostavno "rade svoj posao".

ISO 45001 želi da to promeni. Ovaj standard pruža privredi, industriji i drugim zainteresovanim stranama efikasne, korisne smernice za poboljšanje sigurnosti radnika u zemljama širom sveta. Pomoću okvira koji se lako koristi, može se primeniti i za fabričke i proizvodne objekte, bez obzira na njihovu lokaciju.

Više od 70 zemalja je bilo direktno uključeno u kreiranje ovog važnog dokumenta, koji je pripremio ISO/PC 283, Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, čiji sekretarijat vodi Britanski institut za standarde (BSI).

Pošto je ISO 45001 dizajniran tako da može da se integriše sa drugim ISO  standardima  za sisteme menadžmenta, obezbeđujući visok nivo kompatibilnosti sa novim verzijama ISO 9001 (menadžment  kvalitetom) i ISO 14001 (menadžment zaštitom životne sredine), preduzeća koja već imaju implementiran neki od ovih standarda neće imati problema ako se odluče da rade i prema ISO 45001.

ISO 45001 će zameniti OHSAS 18001, a organizacije koje su već sertifikovane prema OHSAS 18001 imaće tri godine da pređu na novi ISO 45001 standard.

 

 

Komisija CASCO Instituta za standardizaciju Srbije priprema izdanje ovog standarda na srpskom jeziku i ono će se vrlo brzo pojaviti pred korisnicima u našoj zemlji. Zato pratite informacije na našem sajtu!