Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

Zašto standardizacija za mala i srednja preduzeća?

 

Danas mala i srednja preduzeća (MSP) čine poseban, veoma značajan sektor u nacionalnoj privredi mnogih zemalja. Ona su pokretač ekonomskog razvoja jer utiču na povećanje zaposlenosti i privredni rast.
MSP igra vitalnu ulogu u evropskoj ekonomiji. Približno 99 % evropskih kompanija čine mala i srednja preduzeća, koja zapošljavaju oko 60 % ukupnog broja zaposlenih u Evropi. Ista je situacija i u našoj zemlji, gde oko 99,5 % pravnih lica čine MSP, gde je zaposleno više od polovine (a u pojedinim godinama skoro dve trećine) svih zaposlenih.
Budući da su mala i srednja preduzeća danas ključni akteri na tržištu, važno je da budu svesna koristi koje za njihovo poslovanje imaju standardi, kao i da na razne načine budu uključena u proces standardizacije .
 
Standardi su od suštinskog značaja za mala i srednja preduzeća
 
Mala i srednja preduzeća mogu imati velike koristi od upotrebe standardamogu da koriste postojeće standarde prilikom razvoja novih proizvoda kako bi poboljšala svoje inovativne sposobnosti; mogu da koriste smernice dobre prakse da bi povećala efikasnost i poboljšala performanse; da privuku nove korisnike, kao i da zadrže postojeće dokazivanjem kvaliteta proizvoda. Potencijalne koristi znatno prevazilaze troškove pristupa standardima i njihove upotrebe. Razvoj standarda može da pomogneu razvoju tehnologija i da promoviše uspešnu komercijalizaciju novih proizvoda . To je razlog zašto standardi mogu napraviti veliku razliku u uspehu inovativnih preduzeća: oni stvaraju zajednički okvir za inovacije i uspostavljaju „pravila igre”. Standardi postavljaju okvir za definisanje zajedničkog rečnika, uspostavljanje osnovnih karakteristika proizvoda ili usluga, kao i identifikovanja najbolje prakse.
 
PREDNOSTI
Uštede – poslovne operacije se optimizuju, čime se poboljšava krajnji rezultat; smanjenje otpada i mogućnosti greške;
• Veći stepen zadovoljstva kupaca – poboljšavanje kvaliteta proizvoda, veće zadovoljstvo kupaca i povećanje obima prodaje;
• Pristup novim tržištima – sprečavanje trgovinskih barijera i otvoren pristup globalnom tržištu;
• Povećanje udela na tržištu – kroz povećanje produktivnosti i ostvarivanje konkurentske prednosti;
• Ekološke koristi – pomoć u smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu.
 
Kako standardi mogu pomoći malim preduzećima?
 
Ako ste mali proizvođač, već znate da je dokazivanje na tržištu, protiv velikih kompanija, teško. Tu u pomoć pristupaju standardi. Bilo da želite da pratite i unapređujete kvalitet proizvoda, IT sistem bezbednosti, da implementirate sistem za reklamacije ili da korisnicima pružite dodatnu sigurnost, to možete učiniti koristeći standarde.
Upotreba standarda obezbeđuje puno poverenje u vaše poslovanje i stavlja vas u povoljniji položaj od konkurencije . I, što je ključno za krajnji rezultat, može sniziti troškove, omogućiti efikasnije korišćenje resursa i povećanje profita. Standardi vam takođe mogu pomoći da zadržite postojeće kupce i otvorite vrata novim tržištima. Zato usvajanje standarda može biti veliki korak koji vam omogućava da se uspešno takmičite sa znatno većim organizacijama. Uz pomoć standarda smanjićete rizike sa kojima se suočavate, pokazaćete kvalitet onoga što radite i uvidećete kako da u svoju organizaciju ugradite najbolju praksu. Korišćenje standarda podstiče kontinuirano poboljšavanje poslovnih performansi.
Standardi nude znanje potrebno za fino podešavanje organizacije, tako da ona funkcioniše pružajući maksimum i uz neprekidni razvoj. Rezultati su vidljivi kroz rast i povećanje profita.
 
 
 

Uputstvo za pisanje standarda s obzirom na potrebe mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP)