Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

Kako standardi osiguravaju kvalitet usluga?

Standardi mogu biti u obliku specifikacija, uputstava, metodologija, termina i definicija. Skoro svaka organizacija koja isporučuje ili nabavlja usluge uvideće vrednost standarda koji su napravljeni da bi ugradili kvalitet u procese, politike i procedure i smanjili rizik za kupce i klijente.
Razvijen je niz standarda za pojedine uslužne delatnosti kako bi bile postavljene smernice za dobru praksu, profesionalizam i kako bi se obezbedila sigurnost kupaca i osiguralo da njihova očekivanja budu ispunjena.
Standardi pomažu organizacijama da maksimalno iskoriste svoje performanse, da posluju efikasnije i profitabilnije, kao i da omogućuju veću održivost i podršku inovacijama.

Što je privreda razvijenija, ona ima veći udeo tercijarnog sektora (sektora usluga). Kada je reč o uslužnim delatnostima, potrebno je obratiti pažnju na procese kako bi se osigurao kvalitet usluge. U tome može da vam pomogne čitav niz standarda.
Standardi nude vrhunski set alata za postizanje konzistentnog kvaliteta.. Oni takođe objašnjavaju kako da se izgradi kultura koja podstiče pružanje usluga visokog kvaliteta. To nije sve – u složenim vezama globalne ekonomije standardi mogu pomoći da se bez problema posluje sa lancima snabdevanja i mogu obezbediti garanciju za nabavku svih vrsta usluga, bez obzira na to da li su partneri u istom regionu ili na drugoj strani sveta. To funkcioniše tako što standardi obezbeđuju zajednički jezik, korišćenje istih termina i definicija i pomažu da se definišu zahtevi i očekivanja korisnika usluga. Oni su takođe smanjili rizike kojima su izloženi kupci, kao što su propusti u sistemu bezbednosti podataka