Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

Koje su koristi od primene standarda

Standardi su deo našeg svakodnevnog života a da toga najčešće nismo svesni. Međutim, svako od nas se našao u situaciji da je uz poteškoće kupovao odeću jer su oznake za veličine različite, da je čekao prilikom plaćanja proizvoda jer je bar-kod loše odštampan ili uređaj za očitavanje ne radi kako treba, da je kupio proizvod lošeg ili neodgovarajućeg kvaliteta ili uređaj koji nije kompatibilan sa ostatkom opreme koju imamo itd.

Zato standardi:
  • obezbeđuju da proizvodi odgovaraju svojoj nameni;
  • povećavaju bezbednost proizvoda i usluga;
  • predstavljaju osnovu za poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga;
  • predstavljaju tehničku osnovu za donošenje propisa i podršku u njihovoj implementaciji;
  • olakšavaju trgovinu između različitih zemalja i doprinose uklanjanju tehničkih prepreka trgovini;
  • odslikavaju trenutno stanje razvijenosti nauke i tehnike i na taj način predstavljau putokaz zemljama u razvoju na njihovom putu ka svetskom tržištu;
  • omogućavaju efikasnije korišćenje resursa u procesu proizvodnje;
  • doprinose očuvanju zdravlja i zaštiti životne sredine;
  • i još mnogo toga, čineći svakodnevni život lakšim jer standardi nude rešenja za probleme koji su nam svima zajednički.