COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2653

Prijavite se!
 

Opšte informacije

Interna pravila

Šta je standard

Standard je dokument, utvrđen konsenzusom i odobren od priznatog tela, kojim se utvrđuju, za opštu i višekratnu upotrebu, pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate, radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u datom kontekstu.

Principi standardizacije

Standardizacija je zasnovana na sledećim principima.

Koje su koristi od primene standarda

Standardi su deo našeg svakodnevnog života a da toga najčešće nismo svesni.

Srpski standard

Srpski standard - standard koji je doneo Institut za standardizaciju Srbije (ISS) kao nacionalno telo za standarde i koji je dostupan javnosti.

Kako se izrađuje srpski standard

Srpski standardi (i srodni dokumenti) mogu biti izvorni ili mogu nastati na osnovu međunarodnih, evropskih i drugih regionalnih standarda i srodnih dokumenata, kao i nacionalnih standarda i srodnih dokumenata drugih zemalja u skladu sa ugovorima potpisanim sa nacionalnim telima za standardizaciju tih zemalja.

Ko izrađuje srpske standarde

Na izradi srpskih standarda rade stručna tela Instituta, komisije za standarde i stručni saveti.