COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Članstvo u Institutu

Član Instituta može postati svako privredno društvo, preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik koji su osnovani po propisima Republike Srbije, kao i fizičko lice koje je državljanin Republike Srbije. Na osnovu člana 24 Statuta, direktor Instituta donosi odluku o prijemu članova Instituta i prestanku članstva u Institutu.  Na osnovu člana 25 Statuta Upravni odbor donosi odluku kojom se utvrđuje visina članarine za svaku godinu. "

 

 

 

Odluka UO o visini članarine u Institutu za 2020. godinu

Kategorije članova

U Institutu postoje sledeće kategorije članova: (a) redovni članovi, (b) počasni članovi i (c) zaslužni članovi.

Redovni članovi su zainteresovane strane koje su se učlanile u Institut po postupku utvrđenom u Statutu Instituta i Pravilniku o članstvu.
 
Počasni članovi su istaknuti pojedinci koje je Skupština Instituta imenovala za počasne članove u skladu sa opštim aktom o predlaganju i imenovanju počasnih i zaslužnih članova, imajući u vidu njihov naučnoistraživački rad, značajan stručni rad, posebnu podršku ili drugi značajan doprinos u vezi sa nacionalnom, evropskom ili međunarodnom standardizacijom, odnosno delatnošću Instituta.
 
Zaslužni članovi su istaknuti pojedinci i organizacije iz redova redovnih članova Instituta, koje je Skupština Instituta imenovala za zaslužne članove u skladu sa opštim aktom o predlaganju i imenovanju počasnih i zaslužnih članova, imajući u vidu njihov višegodišnji plodotvoran rad u organima i radnim telima Instituta, odnosno evropskih ili međunarodnih organizacija za standardizaciju, ili drugi doprinos nacionalnoj, evropskoj ili međunarodnoj standardizaciji.
 
 

 

Preuzmite prijavu u Word formatu:

Preuzmite prijavu u PDF formatu: