COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Istorijat

Na 15. redovnoj sednici Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata, koja je održana u Beogradu u Kraljevini Jugoslaviji, 16. septembra 1934. godine, održana je osnivačka skupština Jugoslovenskog nacionalnog komiteta za normalizaciju (JNKN). Kao posebna ustanova pri Ministarstvu trgovine i industrije, od 1939. godine JNKN je imao ulogu nacionalnog tela za standarde. Bio je osnovan u skladu sa Uredbom o normalizaciji iz 1938. godine i Uredbom o statutu JNKN iz 1939. godine.

 

Posle Drugog svetskog rata ulogu nacionalnog tela za standarde u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji (FNRJ) preuzela je Savezna komisija za standardizaciju, koja je bila osnovana u skladu sa Uredbom o standardizaciji iz 1946. godine, u okviru Savezne planske komisije Vlade FNRJ.

 

Od 1946. godine do danas, naziv i pravna forma nacionalnog tela za standarde menjali su se nekoliko puta, pa je Institut za standardizaciju Srbije (ISS) pravni sledbenik Savezne komisije za standardizaciju (1946- 1962), Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju (1962– 1978), Saveznog zavoda za standardizaciju (1978–2003) i Zavoda za standardizaciju (2003–2006).