Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

2015

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za javnu nabavku male vrednosti – usluge štampanja publikacija - JNMV br. 1/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Usluga štampanja publikacija -  JNMV br. 1/2015

IZMENA - KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV br. 1/2015

Pitanje i odgovor za jnmv br.1 u 2015. godini

Pitanje i odgovor za jnmv br.2 u 2015. godini

Pitanje i odgovor za jnmv br.3 u 2015. godini

Pitanje i odgovor za jnmv br.4 u 2015. godini

Pitanje i odgovor za jnmv br.5 u 2015. godini

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 

 

  

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE usluge nabavke avio karata i rezervacije hotelskog smeštaja - jnmv br. 2/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA usluge nabavke avio karata i rezervacije hotelskog smeštaja - jnmv br. 2/2015

Pitanje i odgovor za jnmv br.2 u 2015. godini 

Pitanje i odgovor za jnmv br.2 u 2015. godini 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za nabavku usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije - jnmv br. 3/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za nabavku usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije - jnmv br. 3/2015

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE br.3 u 2015. godini

 

 
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za javnu nabavku male vrednosti dobara – nabavku električne energije

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Nabavku električne energije -  JNMV br. 4/2015

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za usluge preventivnog i korektivnog odžavanja informacionog sistema Instituta za standardizaciju Srbije, br. 5/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Preventivno i korektivno održavanje informacionog sistema Instituta za standardizaciju Srbije -  JNMV br. 5/2015 

Pitanje i odgovor za jnmv br.5 u 2015. godini 

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE br.5 u 2015. godini

 

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za nabavku male vrednosti dobara kancelarisjkog, štamparsko-reprografskog i drugog potrošnog materijala - JNMV br, 6/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Nabavka male vrednosti dobara kancelarisjkog, štamparsko-reprografskog i drugog potrošnog materijala -  JNMV br. 6/2015

IZMENA - KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV br. 6/2015

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA/PRIJAVA

Pitanje i odgovor za jnmv br.6 u 2015. godini 

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE br.6 u 2015. godini

 

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za nabavku male vrednosti održavanja higijene u poslovnim prostorijama
JNMV, broj 7/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za nabavku male vrednosti održavanja higijene u poslovnim prostorijama
JNMV, broj 7/2015

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za javnu nabavku male vrednosti – jnmv br. 8/2015 – usluga preventivnog i korektivnog odrzavanja inфormaцionog sistema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - za javnu nabavku male vrednosti – jnmv br. 8/2015 – usluga preventivnog i korektivnog odrzavanja inфormaцionog sistema

Pitanje i odgovor za jnmv br.8/1 u 2015. godini

Pitanje i odgovor za jnmv br.8/2 u 2015. godini

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za nabavku male vrednosti dobara kancelarisjkog, štamparsko-reprografskog i drugog potrošnog materijala - JNMV br. 9/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Nabavka male vrednosti dobara kancelarisjkog, štamparsko-reprografskog i drugog potrošnog materijala -  JNMV br.9 /2015

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE za javnu nabavku male vrednosti dobara – nabavku računarske opreme - JNMV, br. 10/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara – nabavku računarske opreme - JNMV, br. 10/2015

Izmena- KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara – nabavku računarske opreme - JNMV, br. 10/2015

 

Pitanje i odgovor za jnmv br.10/1 u 2015. godini

Pitanje i odgovor za jnmv br.10/2 u 2015. godini

Pitanje i odgovor za jnmv br.10/3 u 2015. godini

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA/PRIJAVA JNMV, br. 10/2015

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU