Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2625

Prijavite se!
 

2019

Prema članu 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 46/15), akt kojim se proglašava da je srpski standard ili srodni dokument donet, kao i akt o povlačenju srpskog standarda ili srodnog dokumenta donosi direktor Instituta. Taj akt, kao i informacija o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata sa datumom donošenja i brojem akta, objavljuje se u glasilu Instituta („ISS informacije”) i na internet stranici Instituta.

 

 

R. br. 649/75-51-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. januara 2019. godine. Pogledajte.

R. br. 1055/31-51-02/2019o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 28. februara 2019. godine. Pogledajte.

R. br. 1513/48-51-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 27. marta 2019. godine. Pogledajte.

R. br. 1833/51-51-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 24. aprila 2019. godine. Pogledajte.

R. br. 2270/1-51-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 29. maja 2019. godine. Pogledajte.

R. br. 2269/61-53-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. maja 2019. godine.Pogledajte.

R. br. 2520/45-53-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 24. juna 2019. godine.Pogledajte.

R. br. 2917/70-51-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 24. jula 2019. godine.Pogledajte.

R. br. 3251/57-51-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 30. avgusta 2019. godine.Pogledajte.

R. br. 3489/30-51-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 24. septembra 2019. godine.Pogledajte.

R. br. 3948/47-51-02/2019 o donošenju i povlačenju srpskog standarda direktor Instituta doneo je 31. oktobra 2019. godine.Pogledajte.